• اسماعیل بردار دعبل خزایی میگوید، امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت کرد: لا یستویدوزخیان و بهشتیان مساوی و یکسان نیستند […]
  • ابوحیون از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هر کس متشابهات قرآن را به محکمات آن ارجاع دهد، به راه راستهدایت شده است، سپس فرمود: در اخبار […]
  • ۱- عبیدالله بن اسحاق مدائنی گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیده شد تفسیر آیه شریفه: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا […]