• چهل حکمت رضوى ۱ ـ مِن اَخلاقِ الاَنبیاء التَّنّظُّف نظافت موجب پاکى جسم است نظافت مایـه آرام جـان است امـام هشتمین فرمود بـا خلق نظـافت شیـوه پیغمبران است   ۲ […]
  • ۱۱۶- حسن بن علی بن شعبه حرانی به سند خود از حضرت رضا علیه السلام[صفحه ۵۴۹]روایت کرده که آن جناب در تفسیر آیه شریفه «و من یتوکل علی الله فهو […]
  • در زندگی خصوصی عباسیان ارتکاب رذایل و زشتی ها به حدی بود که انسان آزاده از شنیدن آن ها عرق شرم بر جبین و جراحتی بر قلب خویشتن ، احساس […]