احادیث و سخنان

احادیث امام رضا در تفسیر سوره تکاثر

۱۳۳- ابراهیم بن عباس صولی کاتب در سال دویست و بیست و هفت در اهواز گفت یکی از روزها در محضر حضرت رضا علیه السلام بودیم، فرمود در دنیا نعمت حقیقی و واقعی هرگز وجود ندارد.
یکی از فقهاء گفت خداوند متعال میفرماید «ثم لتسالن یومئذ عن النعیم» مقصود از این نعمت آب سرد و گوارا است.
در این هنگام حضرت رضا علیه السلام فرمود شما این طور تفسیر کردهاید و در این باره اختلاف نمودهاید، گروهی گفتهاند: آن آب سرد است، و دستهای گفتهاند: غذای پاک میباشد، جماعتی گفتهاند: خواب خوش است.
[صفحه ۵۵۷]
سپس فرمود: پدرم از پدرش حضرت صادق علیه السلام روایت میکرد که روزی همین گفتگوها در محضر آن جناب پیش آمد و آیه مورد بحث قرار گرفت.
امام صادق علیه السلام از این گفتگو و تفسیرها ناراحت شد و فرمود: خداوند از نعمتهائی که به بندگانش مرحمت کرده سوال نمیکند و منت نمیگذارد، منت نهادن برای بندگان مذموم است تا چه رسد به خداوند، و لیکن مقصود از نعمت در این آیه محبت ما اهلبیت است که خداوند متعال بعد از توحید و نبوت مردم را از آن بازخواست میکند، زیرا بندهای هرگاه به این مورد عمل کرد راه بهشت و نعیم آن را پیدا میکند.
فرمود: پدرم از پدرش از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی نخستین پرسشی که بعد از مرگ از انسان میشود توحید و نبوت من و ولایت تو میباشد، و هر کسی اقرار کند و اعتراف نماید، در نعمتی که هرگز زایل نمیگردد وارد میگردد.
[صفحه ۵۵۸]
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *