احادیث امام رضا (ع) – آنچه امکان دارد قرآن بخوانید

لقد یسرنا » : تلاوت و قرائت قرآن، یکی از اصول است که خود قرآن بر آن ترغیب و تأکید دارد. خداوند در وصف قرآن میفرماید
ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم، آیا کسی هست و که متذکر گردد؟ (قمر، ۴۰ ) در آیه « القرآن للذکر فهل من مدکر
( ما قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم، شاید آنان متذکر شوند. (دخان، ۵۸ « فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون » : دیگری میفرماید
فاقرؤا ما تیسر من » : من مأمورم قرآن را تلاوت کنم. (نمل، ۹۲ ) در آیه دیگر میفرماید « و ان اتلو القرآن » : در آیه دیگر میفرماید
آنچه امکان دارد قرآن بخوانید. (مزمل، ۱۱ ) در همین آیه این جمله دوبار تکرار شده است. بنابراین اصل قرائت قرآن باید « القرآن
همگانی و همیشگی باشد و فضای زندگی فرد و جامعه را پر کند، تا مفاهیم قرآن در فکر و ذکر و اندیشه ریشه [صفحه ۲۱ ] کرده
و در اعماق دلها جا گیرد و زمینه و بستر حاکمیت احکام و رهنمودهای قرآن در عینیت جامعهی اسلامی، فراهم آید. برای اجرای
همین اصل، قرائت قرآن در نماز واجب شده است.
صفحه ۱۵ از ۸۰
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *