احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – آیه زهد و مقام پارسیان

تا هرگز بر آنچه از دنیا از دست میدهید، » [ لکیلا تاسوا علی مافاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم و الله لا یجب کل مختال فخور [ ۱۸۶
امام رضا علیه السلام .« نگران و متأسف نشوید و به آنچه به شما رسد، دلشاد نگردید و خداوند دوستدار هیچ متکبر خودستایی نیست
در این زمینه میفرماید: قال الرضا علیه السلام: قال عیسی بن مریم علیه السلام: للحواریین یا بنی اسرائیل: لا تأسوا علی ما فاتکم من
دنیاکم اذا سلم دینکم کما لا یأسی اهل الدنیا علی ما فاتهم من دینهم اذا سلمت دنیاهم [ ۱۸۷ ]. حضرت عیسی علیه السلام به حواریین
خود گفت: ای بنی اسرائیل بر آنچه از دنیا از دست شما میرود اندوه و تأسف نخورید مادامی که دین شما سالم است. همانگونه
که اهل دنیا بر آنچه از دینشان از دست میدهند متأسف و اندوهگین نمیشوند، مادامی که دنیایشان سالم و دست نخورده است.
حضرت رضا علیه السلام در مورد صفات و ویژگیهای زاهد میفرماید: متبلغ بدون قوته، مستعد لیوم موته، متبرم بحیاته [ ۱۸۸ ]. به
[ کمترین مایحتاج زندگی اکتفا میکند، خود را برای مرگ آماده مینماید و در زندگی محکم کار است. [صفحه ۲۰۹
صفحه ۷۱ از ۸۰
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *