احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – اوامر سه گانه خدا

حارث بن دلهاث از امام رضا علیه السلام روایت میکند که آن حضرت فرمود: خداوند به سه چیز امر کرده است و که همراه با سه
چیز دیگرند: ۱ – به نماز و زکات دستور داده است، پس هر کسی که نماز بخواند اما زکات ندهد نمازش قبول نخواهد شد. ۲ – به
سپاسگزاری از خود والدین امر فرموده است، پس هر کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند شکر و سپاس خدای را به جای
نیاورده است. ۳ – و امر به تقوی و صله رحم نموده است، پس هر کسی که صله رحم نکند در واقع تقوای خدا را به جا نیاورده
است [ ۱۸۴ ]. آیاتی که امام رضا علیه السلام بدان اشاره فرموده و موارد فوق را تذکر دادهاند، [صفحه ۲۰۶ ] از این آیات به دست
صفحه ۷۰ از ۸۰
و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و همراه رکوع » ( میآید. و اقیموا الصلوه و آتوا الزکوه و ارکعوا مع الراکعین (بقره: ۴۳
( و اقیموا الصلوه و آتو الزکوه و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عندالله ان الله بما تعملون بصیر (بقره: ۱۱۰ «. کنندگان رکوع کنید
و نماز را به پا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار خیری را برای خود از پیش میفرستید آن را نزد خدا خواهید یافت، خداوند به »
و وصینا الانسان بوالدیه حملته امۀ و هنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک و الی المصیر «. اعمال شما بینا است
و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناتوانی حمل کرد و دوران شیرخوارگی او در دو » ( (لقمان: ۱۴
یا أیها «. سال پایان مییابد (آری به او توصیه کردیم) که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت به سوی اوست
الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و
ای مردم! از پروردگارتان بپرهیزید همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و » ( الارحام ان الله کان علیکم رقیبا (نساء: ۱
همسر او را از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت و از خدایی بپرهیزید که هنگامی که چیزی
«. میخواهید نام او را میبرید و از (قطع رابطه با) خویشاوندان [صفحه ۲۰۷ ] خود پرهیز کنید زیرا خداوند مراقب شما است
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *