احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – خدا در قرآن همه چیز را بیان کرده است

أی عبدالعزیز! مردم جاهلند و در دینشان فریب خوردهاند، خدای عزوجل پیغمبر را قبض روح نکرد، جز وقتی که دینش را کامل
از » : ساخت و قرآن را بر او نازل کرد که هر چیز در آن بیان شده، حلال، حرام، حدود، احکام و همه احتیاجات مردم چنانکه فرمود
امروز » : انعام: ۳۸ ) و در سفر حجۀ الوداع که آخر عمر پیغمبر بود، این آیه را فرستاد ) « هیچ چیز در این کتاب فروگذار نکردیم
دینتان را کامل ساختیم و نعمتم را بر شما کامل کردم و اسلام را برای شما پسندیدم (مائده: ۳) امر امامت از کمال دین است و
پیغمبر در نگذشت مگر وقتی که نشانههای راه دینش را برای امت بیان کرد، راهها را روشن ساخت، امت را به راه راست گماشت
و علی علیه السلام را به سمت راهنما و امام آنها نصب کرد و هیچیک از نیازمندیهای آنها را وانگذاشت و جز این که بیان [صفحه
۱۱۶ ] فرمود. پس هر که تصور کند خدا دینش را ناقص گذاشته، کتاب خدا را رد کرده و هر که کتاب خدا را رد کند کافر است.
مردم مقام امامت و موقعیت آن را در بین امت نمیشناسند تا بتوانند انتخاب کنند.
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *