احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – شیعه در محک آزمون و امتحان

سنت ابتلا و امتحان و آزمایش، یکی از سنن و قوانین الهی است که برای محک زند ایمان مومنین و تمیز راستگویان از مدعیان
ایمان، قرار داده شده است. خدای متعالی در قرآن کریم در چندین مورد بر این سنت تأکید کرده و این قانون عمومی و فراگیر را،
گوش زد نموده است. حمیری از حضرت رضا علیه السلام روایت میکند که آن حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام میفرماید: و
الله لا یکون الذی تمدون الیه اعینکم حتی تمیزون و تمحصون ثم یذهب و لا یبقی من کل عشره منکم و الا الاندر ثم تلا: ام حسبتم
۱۲۱ ]. بخدا سوگند آنچه انتظارش را ] ( ان تدخلوا الجنۀ و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. (آل عمران: ۱۴۲
میکشید، و برای وقوع آن، چشم دوختهاید (دولت حق) بوجود نخواهد آمد تا این که آزمایش و گرفتار شوید و از هر ده نفر شما
اندکی باقی بماند. خداوند میفرماید: آیا چنین پنداشتهاید که (تنها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد در حالی که خداوند
هنوز مجاهدان از شما و صابران و را مشخص نساخته [صفحه ۱۶۴ ] است؟ در نقل دیگر، این حدیث چنین آمده است: عن الرضا
علیه السلام قال: لا یکون ما تمدون اعینکم الیه حتی تمیزوا و تمحصوا فلا یبقی منکم الا القلیل ثم قرأ: الم – احسب الناس ان یترکوا
۱۲۲ ]. ابن ابینصر میگوید: امام رضا علیه السلام میفرماید: آنچه چشمهایتان را برای ] ( ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون (عنکبوت: ۲
وقوع آن کشیدهاید به وجود نخواهد آمد تا این که گرفتار و آزمایش شوید و عده کمی از شما باقی و پایدار بماند. سپس این آیه
را قرائت فرمود: الم: آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم و به حال خود رها شوند و آزمایش نخواهند شد؟ امام
رضا علیه السلام میفرماید: عباس بن عبدالمطلب پیش امیرالمؤمنین آمد و گفت: اجازه بده تا برایت از مردم بیعت بگیرم.
الم – » : امیرالمؤمنین فرمود: فکر میکنی این کار را بکنند؟ عباس گفت: آری، امیرالمؤمنین فرمود: پس سخن خدا چه میشود
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون – و و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکذبین – ام
حسب الذین یعلمون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون – من کان یرجوا لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. (عنکبوت: ۱
به [صفحه ۱۶۵ ] حال خود رها میشوند و آزمایش نخواهند .« ایمان آوردیم » : الم – آیا مردم گمان کردند همین که بگویند » (۵ –
شد – ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان میکنیم) باید علم خدا درباره کسانی که راست
میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد؟ آیا کسانی که اعمال بد انجام میدهند گمان کردند بر قدرت ما چیره خواهند
شد؟ چه بد داوری میکنند! – کسی که امید به دیدار خدا و رستاخیز) دارد (باید در اطاعت فرمان او بکوشید) زیرا سرآمدی را که
حضرت سپس فرمود: کسی که لقای خدا را دوست دارد، اجلش فرا میرسد و (و «. خدا تعیین کرده فرا میرسد و او شنوا و داناست
به آرزویش خواهد رسید.) و کسی که با نفس سرکش و شهوات و گناهان مبارزه کند، و توشه برای خودش اندوخته است و
خداوند بینیاز از جهانیان است [ ۱۲۳ ]. احمد بن عمر و حسین بن یزید میگویند: خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیده عرض
کردیم: ما از گشایش روزی و طراوت زندگی برخوردار بودیم اینک وضعمان اندکی فرق کرده است، دعا کنید. خداوند نعمت
سابقمان را بازگرداند، امام رضا علیه السلام در پاسخ آنها فرمود: شما چه میخواهید؟ میخواهید پادشاه باشید؟ دوست دارید مثل
طاهر (ذوالیمینن فرمانده لشکر مامون) و هرثمه (سردار معروف قشون) بوده باشید ولی برخلاف مسلکی که دارید (مذهب تشیع)
مسلک دیگری داشته باشید؟ گفتیم نه، به خدا سوگند دوست نداریم و دنیا و هم ثروت و زر و سیم آن از ما باشد و مذهبی غیر از
( این، داشته باشیم، فرمود: [صفحه ۱۶۶ ] خداوند میفرماید: ای آل داوود سپاس بگذارید و اندکی از بندگان من شاکرند (سبا: ۱۳
به خدا خوش گمان باشید، هر که به خدا خوش گمان باشد، مطابق گمانش با او رفتار میکند، و هر که روزی اندک را بپذیرد خدا
عمل اندکش را قبول فرماید، و هر که به حلال کم، راضی شود و هزینهاش سبک گردد و عائلهاش رفاه یابند و خداوند درد و
درمان دنیا را به او بنمایاند، و او را سالم از دنیا به بهشت منتقل سازد [ ۱۲۴ ]. حسن بن شاذان میگوید: نامهای به امام رضا نوشتم و
در آن از جفا و ستم مردم واسط نسبت به خودم و این که گروهی از عثمانیان مرا اذیت میکنند، شکایت کردم. امام رضا
علیه السلام در جواب نامه به خط خود نوشتند. بدرستی که خداوند بزرگ از دوستان و شیعیان ما در دولت باطل میثاق نامه صبر
گرفته است، و پس بر حکم خداوند صابر باش. آن گاه که قائم قیام کند آنان خواهند گفت: وای بر ما چه کسی ما را از گورمان
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *