احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – مراء در قرآن کفر است

مراء از مادهی ریا به معنی خودنمایی در بحث و گفتگوست. بحث خالی از معنا و بیمنطق که نوعی ستیزهجویی و پا فشردن روی
مطلب نادرست و بیدلیل میباشد، مرا نامیده میشود. تعامل با قرآن باید برای ره یافتن و هدایت باشد و نه از روی@ مراء و بحث
آفرینیهای بیحاصل. امام رضا علیه السلام میفرماید: المراء فی کتاب الله کفر. مراء و جدل در کتاب خدا کفر است [ ۳۹ ]. [صفحه
[۳۹
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *