احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – نیت کار خیر هم ثواب دارد

بگو هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل میکند و » ( قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن اهتدی سبیلا (اسراء: ۸۴
در تفسیر این آیه از امام رضا علیه السلام روایتی نقل شده که «. پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است، بهتر میشناسد
فرمود: هنگامی که قیامت بر پا میشود، مؤمن در پیشگاه خدا حاضر میشود و خداوند به حسابرسی پروندهاش میپردازد و اعمالش
را بر او عرضه میدارد. بنده مؤمن همین طور که به پروندهاش نگاه میکند، اولین چیزی که میبیند، پرونده گناهان و بدیهایش
میباشد، برای همین رنگش دگرگون، و بدنش به لرزه میافتد و متأسف میگردد. سپس پرونده خوبیها و حسناتش را نگاه
میکند که بر اثر آن، برق شادی در چشمانش ظاهر و شاد و خوشحال میشود. سپس به عطایا و ثوابهایی که خداوند در پروندهاش
ثبت کرده مینگرد و خوشحالیاش دو چندان میگردد. آنگاه خداوند به فرشتگان میگوید: آن پرونده اعمال حسنهای را که آنها
را انجام نداده، ولی در پرونده آنها ثبت است بیاورید و مؤمنین آن پروندهها را میخوانند، و میگویند: خدایا! به عزت و بزرگیات
سوگند، تو خود میدانی که ما هیچ یک از این خوبیها را انجام ندادهایم. خداوند در پاسخ آنها میگوید: شما راست میگویید
لکن چون شما قصد و نیت انجام آنها را داشتید، ما انجام آنها را به نام شما ثبت [صفحه ۲۰۸ ] کردیم. آنگاه به آنان پاداش میدهد
.[۱۸۵]
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *