احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – هنگامه غرق فرعون

فاغرقناه و من معه جمیعا (اسراء: ۱۰۳ ) داستان حضرت موسی، و درگیری و جهاد او با فرعون، یکی از بلندترین قصههای قرآن کریم
است. این قصه که نمودار مبارزه حق با باطل است، دارای افت و خیزها و مراحل متعددی است، که عاقبت به [صفحه ۱۰۳ ] پیروزی
حق در مصداق حضرت موسی علیهالسلام، و شکست باطل در مصداق فرعون و غرق او، منجر شد. ابراهیم بن محمد همدانی
میگوید: از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند و فرعون را با این که ایمان آورد و به یکتایی او اقرار نمود،
غرق کرد؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: برای این که، او هنگامی که عذاب را مشاهده کرد، ایمان آورد، و ایمان پس از روبرو
شدن با کیفر، قابل قبول نیست و پذیرفته نمیباشد. و این مطلب بر اساس حکم خداست که درباره گذشتگان و آیندگان در این آیه
– فرموده است: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین – فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا (غافر: ۸۴
۸۵ ) چون عذاب ما را مشاهده کردند گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و کافر شدیم به آنچه قبلا برای او شریک آوردیم اما
ایمانشان در این هنگام که عذاب را دیدند و سودی به حال آنها نبخشید. و باز خدا در آیهای دیگر میفرماید: یوم یأتی بعض آیات
ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا (انعام: ۱۵۸ ) (روزی که بخشی از آیات پروردگارت
تحقق پذیرد ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاوردهاند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام ندادهاند، سودی به حالشان نخواهد
داشت. و نیز درباره فرعون که در حال غرق شدن گفت: [صفحه ۱۰۴ ] قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من
«. گفت ایمان آوردم و به این که معبودی نیست مگر همان که بنو اسرائیل بدان ایمان آوردهاند و من از مسلمانان شدم » . المسلمین
( به او گفته شد: الان؟ و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین – فالیوم ننجیک@ ببدنک لتکون لمن خلفک آیۀ (یونس: ۹۰
اکنون اظهار ایمان میکنی؟ در حالی پیش از این سخت طغیان و داشتی و از تبهکاران بودی – ما امروز پیکر بیروحت را نجات »
با این که فرعون از سر تا قدم، غرق اسلحه بود و زره آهنین بر بدن داشت، خداوند «. میدهیم تا برای آیندگان موجب عبرتی باشد
او را پس از آن که غرق شد، بر زمین بلندی انداخت تا برای آیندگان نشانه و عبرتی باشد و او را با همهی سنگینی آهن آلات، بر
آن زمین مرتفع، بنگرند و خاصیت هر چیز سنگین فرو رفتن در آب است نه بالا آمدن و این خود آیه و نشانهای بود. غرق فرعون،
علت دیگری هم داشت و آن این بود که خدا فرعون را غرق ساخت، زیر ا فرعون به موسی پناه برد که از عذاب خدا او را برهاند و
به خود خدا پناه نجست. خداوند به موسی وحی فرستاد که ای موسی به فریاد فرعون نرسیدی چون او را خلق نکرده بودی، اگر به
[ من پناه برده بود، او را نجات دادم [ ۷۸ ]. [صفحه ۱۰۵
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *