احادیث و سخنان

احادیث امام رضا – مرگ مومن و کافر

۱- علی بن فضال از حضرت رضا علیه السلام روایت میکند که پدرم فرمود: از حضرت صادق سلام الله علیه سوال شد مرگ را برای ما تعریف کنید.
فرمود مرگ برای مومن مانند بوی خوشی است که آن را استشمام کند و از بوی خوش آن عطسه کند و از رنج و محنت دنیا آسوده میگردد، و لیکن برای کافر مانند این است که مارها و افعیها او را بگزند و عقربها نیش خود را به او فرو کنند.
گفته شد گروهی از مردم میگویند: مرگ سختتر است از اینکه بدن انسان را سوراخ کنند و یا بدن را به مقراض پاره نمایند و یا با سنگ آن را درهم کوبند و یا سنگهای بزرگ را روی حدقه بگذارند.
فرمود آری چنین است و لیکن برای کفار و گروهی از ستمکاران، مگر مشاهده نمیکنید که ستمکاران و فاجران در هنگام مرگ در عذاب و شکنجه هستند البته عذاب آخرت برای آنها از این هم سختتر است.
گفته شد: ما مشاهده میکنیم بعضی از کفار بسیار آسان جان میدهند و مانند چراغی خاموش میشوند و در حال خنده و سخن گفتن جان میسپارند و بعضی از مومنین هم این چنین جهان را وداع میکنند و لیکن بعضی دیگر از اهل ایمان و کفار
[صفحه ۷۷۲]
در هنگام مرگ بسیار ناراحت هستند و سخت جان میدهند.
امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مومن در حال مرگ آسان و راحت قبض روح شود برای این است که زود به ثواب آخرت برسد و اگر به سختی جان میدهد برای این است که گناهان وی آمرزیده شود و پاک و پاکیزه از دنیا برود.
و اگر کافری در هنگام مرگ به راحتی مرد برای این است که پاداش نیکیهای خود را در آخرین ساعتهای دنیا دریافت کند و در آخرت به عذابی که برایش مهیا شده برسد و اگر کافری به سختی جان میدهد برای این است که عذاب او شروع شده است.
۲- حضرت رضا از جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: بسیار در یاد مرگ باشید و از مرگی که لذتها را از بین میبرد بترسید.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *