احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

احتجاج حضرت رضا با راس الجالوت

بعد از این حضرت رضا (ع) متوجه راس الجالوت شد و فرمود تو از من
[صفحه ۶۱۰]
سوال میکنی یا من از تو بپرسم؟
گفت من از شما سوال خواهم کرد و جواب مرا باید از تورات و یا انجیل بدهید، و یا از زبور داود و صحف ابراهیم و موسی با من صحبت کنید.
فرمود اگر من جز از تورات موسی، و انجیل عیسی، و زبور داود برای شما برهانی اقامه کردم از من قبول نکنید، راس الجالوت گفت: نبوت محمد را از کجا اثبات میکنید؟
امام رضا (ع) فرمود موسی بن عمران و عیسی بن مریم به نبوت او شهادت دادهاند، و داود خلیفه خداوند در روی زمین به پیغمبری او گواهی داده است.
گفت موسی در کجا گفته است؟
فرمود مگر نمیدانی که موسی به بنیاسرائیل وصیت کرد و گفت به همین زودی پیغمبری از برادران شما خواهد آمد او را تصدیق کنید، و سخن وی را بشنوید آیا میدانی که بنیاسرائیل برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل ندارند، اگر قرابت اسرائیل را از اسماعیل بدانید و نسبی که بین آن دو از طرف ابراهیم میباشد مطلب را درک خواهید کرد.
راس الجالوت گفت: این سخن موسی (ع) است و ما آن را رد نمیکنیم.
حضرت رضا (ع) فرمود آیا از برادران بنیاسرائیل پیغمبری جز محمد (ص) آمده است؟
گفت: خیر فرمود: آیا شما این مطلب را قبول ندارید؟ گفت: دوست دارم آن را از تورات بیان کنید.
امام رضا فرمود مگر در تورات نیامده است که نور از کوه طور سیناء آمد، و از کوه ساعیر برای ما روشنی آمد، و از کوه فاران بر ما آشکار گردید.
[صفحه ۶۱۱]
راس الجالوت گفت اینها را میدانم و لیکن تفسیر آن را نمیدانم.
امام رضا (ع) فرمود من اینک برای شما مطلب را بیان میکنم، اما ظهور نور در «طور سیناء» آن وحی خداوند به موسی بن عمران است، و روشنی «کوه ساعیر» مقصود وحی پروردگار برای عیسی بن مریم است، و اما «جبل فاران» مقصود یکی از کوههای اطراف مکه است که حضرت رسول در آن جا به رسالت مبعوث شد.
در توراتی که اینک هست از قول شعیای پیغمبر نقل شده است که وی گفت دو نفر سوار را مشاهده کردم که زمین برای آنها روشن شد، یکی از آنها بر الاغی سوار بود و دیگری بر شتری.
امام رضا فرمود الاغ سوار کیست و شترسوار کدام است؟ راسالجالوت گفت من آنها را نمیشناسم برایم بیان کنید.
فرمود راکبالحمار عیسی بن مریم، و راکب الجمل محمد (ص) میباشد. آیا این مطلب تورات را انکار میکنی؟
گفت: انکار نمیکنم، بعد از این فرمود آیا حیقوق پیغمبر را میشناسی؟ گفت آری من او را نیکو میشناسم.
حضرت رضا (ع) فرمود همان طور که کتاب شما از قول او نقل میکند او گفته «جاء الله بالبیان من جبل فاران» آسمانها از تسبیح احمد پر شده، سواران او در دریا رفت و آمد میکنند، همان طور که در خشکی رفت و آمد دارند، بعد از خراب شدن بیتالمقدس کتاب جدیدی خواهد آورد – یعنی قرآن – آیا میشناسی محمد را و به او ایمان میآوری؟
راس الجالوت گفت: حیقوق این سخنان را گفته و ما منکر آن نیستیم.
امام علیه السلام فرمود: داود علیه السلام در زبور خود گوید و تو نیز آن را
[صفحه ۶۱۲]
خواندهای «اللهم ابعث مقیم السنه بعد الفتره» آیا پیغمبری غیر از محمد (ص) میشناسی که بعد از فترت سنت را احیا کرده باشد.
راس الجالوت گفت: این سخن داود است و ما او را میشناسیم، و لیکن مقصود او عیسی علیه السلام بوده و مقصود از فترت ایام او بوده است.
فرمود: از روی جهل سخن گفتی، عیسی علیه السلام مخالفت با سنت نکرد بلکه وی موافق تورات بوده، تا آنگاه که خداوند او را به آسمان برد.
در انجیل نوشته شده: فرزند زن نیکوکار خواهد رفت، و فارقلیطا بعد از او خواهد آمد، و او آن شخصی است که بار سنگین را از دوش ملت برمیدارد و کارها را آسان میکند، و برای شما همه چیز را تفسیر مینماید و مطالب مشکله را حل میسازد، و به نبوت من گواهی میدهد همان طور که من به نبوت او گواهی دادم، من برای شما امثال آوردم، و او برای شما امثال را تاویل میکند، آیا به این مطالب انجیل ایمان داری؟
گفت: آری منکر آن نیستم.
حضرت رضا علیه السلام فرمود: ای راس الجالوت من میخواهم راجع به پیغمبرت موسی از شما سوال کنم، گفت: بپرس.
فرمود: دلیل بر اثبات نبوت موسی (ع) چیست؟
یهودی گفت: آن جناب چیزی آورد که هیچ یک از پیغمبران قبل از وی نیاوردند.
فرمود: آن چه بود؟
یهودی گفت: شکافتن دریا، اژدها شدن عصا، جاری شدن آب از سنگ در
[صفحه ۶۱۳]
اثر زدن عصا، انتشار نور از انگشتانش، و چیزهای دیگری که از آن حضرت به ظهور رسید.
امام رضا فرمود راست گفتی، و هر گاه این اعمال برای نبوت حضرت موسی علیه السلام حجت باشد، پس بنابراین هر کسی ادعای نبوت کند و سپس کارهائی انجام دهد که دیگران از آوردن آن عاجز باشند لازم است مردم نبوت او را تصدیق کنند.
گفت: چنین نیست، زیرا موسی در نزد خداوند چنان قرب و منزلتی داشت که کسی نمیتوانست با او برابری کند، و لازم نیست ما ادعای هر کسی را در این مورد قبول کنیم.
حضرت رضا (ع) فرمود: شما چگونه به انبیاء قبل از موسی اقرار کردهاید، در صورتی که آنان مانند موسی ید و بیضاء نداشته و عصائی که اژدها میشد در دست ایشان نبوده است.
یهودی گفت: من قبلا گفتم: که هر گاه کسی مدعی نبوت شود، و سپس کارهائی بکند که از دیگران امکان ندارد او را باید پیغمبر دانست، و اگر چیزی آورده بودند غیر از آنکه موسی آورده تصدیق آنها واجب است.
امام رضا علیه السلام فرمود: ای راس الجالوت پس چرا به عیسی بن مریم ایمان نیاوردید، در صورتی که وی مرده زنده کرد و بیماران سخت را شفا داد، و از گل پرنده میساخت و در آنها میدمید و آنها پرواز میکردند.
راس الجالوت گفت: ما اینها را شنیدهایم و لیکن مشاهده نکردهایم.
فرمود: شما آیات موسی را نیز ندیدهاید بلکه آن را از یاران وی شنیدهاید.
[صفحه ۶۱۴]
گفت: آری، فرمود: همین طور اصحاب عیسی این اخبار را نقل کردهاند پس چگونه آن را تصدیق و این را تکذیب میکنید.
راس الجالوت سکوت کرد و دم نزد.
حضرت رضا فرمود: همین طور است وضع محمد صلی الله علیه و آله و همه پیامبران، محمد کودکی یتیم بود، و برای کارهای چوپانی اجیر شده و از این راه امرار معاش میکرد، هیچ کتابی نخواند و در نزد هیچ معلمی درس فرا نگرفت، سپس قرآنی آورد که در آن اخبار پیامبران و گذشتگان و اخبار آیندگان تا روز قیامت هست.
حضرت رسول (ص) از اسرار مردم خبر میداد و هر چه در منازل خود انجام میدادند آنها را میدانست.
رسول اکرم معجزات و آیات زیادی داشت که قابل شمارش نیست.
راس الجالوت گفت: اخبار محمد و عیسی در نزد ما ثابت نیست، و ما به آنچه که علم نداریم اقرار و اعتراف نمیکنیم.
امام رضا فرمود: پس آن کس که به نبوت عیسی و محمد شهادت داده شاهد زور است.
یهودی در این هنگام سکوت کرد.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *