از دیدگاه شعرا

اشعار در مدح امام رضا یوم الحشر

یا حسرهً قد ألمّت فی حشا کَبِدی
فصرتُ منها حزیناً فی شفاجُرُفِ
من حرقه النار یوم الحشر أُوردها
ندِمتُ حتّی کدمتُ الکفّ من أسفی
سار الرّضا عابراً عنّی ، و خلّفنی
أُکابد الهمّ و الأحزان فی لهفِ
لو کنت طاوعتُهُ نِلتُ المُناء بهِ
و فُزتُ یوم الجزا بالخُلد و الشرفِ
کتاب شناسی
الف ) کتاب های چاپی عربی
۱ . آثار و برکات الامام الرضا فی دارالدنیا
سیدهاشم ناجی موسوی جزایری , قم , بی نا , ۱۳۷۶ش ۱۴۱۸/ق .
۲ . الامام الثامن علی بن موسی الرضا
گروه نویسندگان , ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانی , قم , موٌسسه در راه حق , ۱۳۷۰ , رقعی , ۵۴ص .
۳ . الامام الرضا
گروه نویسندگان , بیروت , دارالاضواء , ۱۴۰۹ق۱۹۸۹/ م , جیبی , ۱۱۲ص
( از سری اضواء الاسلامیه ۱۰ )
۴ . الامام الرضا
گروه نویسندگان , تهران , مؤسسه
البلاغ , ۱۴۰۸ق ۱۹۸۸/م , جیبی , ۱۱۱ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) .
۵ . الامام الرضا
شیخ عفیف نابلسی , بیروت , الدارالاسلامیه , ۱۴۱۲ق .
۶ . الامام الرضا تاریخ و دراسه
سید محمد جواد فضل ، بیروت , دارالزهراء , ۱۳۳ق , وزیری , ۳۰۰ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) .
۷ . الامام الرضا قدوه و اسوه
سید محمدتقی مدرسی , تهران , رابطه الاخوه الاسلامیه , ۱۴۰۴ق , رقعی , ۷۲ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) .
۸ . الامام علی بن موسی الرضا
علی محمد علی دخیل , چاپ دوم , بیروت , دارالتراث الاسلامی , ۱۳۹۴ق۱۹۷۴/م , رقعی , ۱۲۰ص .
۹
. الامام علی الرضا
سید مهدی آیت اللهی , ترجمه کمال السید , قم , انتشارات انصاریاƠ, ۱۳۷۴ , وزیری , ۳۶ص ( مصوّر , ویژه نوجوانان ) ( از سری مع المعصومین ) .
۱۰ . الامام علی الرضا
گروه نویسندگان , قم , مؤسسه الامام الحسین , ۱۳۷۱ش ۱۴۱۳/ق , رقعی , ۲۳ص .
۱۱ . الامام علی الرضا
[میر ابوالفتح دعوتی] , چاپ سوم , بیروت , الدارالاسلامیه , ۱۴۱۰ق۱۹۹۰/م , وزیری , ۲۴ص ( مصور , ویژه نوجوانان ) .
۱۲ . الامام علی الرضا
شیخ محمد حسن قبیسی عاملی , بیروت , بی نا , ۱۴۰۳ق۱۹۸۳/م , وزیری , ۱۰۸ص ( از سری الحلقات الذهبیه ۲۱ ) .
۱۳ . الامام علی الرضا
محمد رضا , بیروت , دارالکتب العلمیه .
رک : اهل البیت فی المکتبه العربیه , ص۵۵ .
۱۴ . الامام علی الرضا و رسالته فی الطب النبوی
محمد علی البار , بیروت , دارالمناهل , ۱۴۱۲ق .
۱۵ . الامام علی الرضا ولی عهد المأمون
عبدالقادر احمد یوسف , بغداد , مطبعه المعارف , ۱۹۴۷م , رقعی , ۱۲۴ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) .
رک : اهل البیت فی المکتبه العربیه , ص۵۵ .
۱۶ . الامام علی الرضا و ولایه العهد
اسحق شاکر العش , بیروت , دارالکتاب اللبنانی , وزیری , ۱۲۸ص .
رک : اهل البیت فی المکتبه العربیه , ص۵۵ .
۱۷ . امامان : موسی الکاظم و علی الرضا
شیخ احمد مغنیه , بیروت ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) .
۱۸ . الامثال و الحکم المستخرجه
من کلمات الامام الرضا
محمد غروی قزوینی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۹ق۱۳۶۷/ش , وزیری , ۶۱۶ص ( در این کتاب , مجموعه سخنان امام گرد آمده و شرح شده است ) .
۱۹ . بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار ( ج۴۹ )
علامه ملاّ محمد باقر مجلسی اصفهانی ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۰ق ) , تهران , انتشارات اسلامیه , ۱۳۸۵ق , وزیری , ۳۴۰ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) .
۲۰ . رساله فی تحقیق ( فقه الرضا )
علامه میرزا محمد هاشم موسوی خوانساری اصفهانی ( م۱۳۱۸ق ) , تهران , ۱۳۱۷ق ( ضمن مجموعه رساله هایش به نام مجمع الفوائد و مخزن الفرائد ) .
الذریعه , ج۱۱ , ص۱۳۸ .
۲۱ . الجامع لرواه الامام الرضا
شیخ محمد مهدی نجف , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۷ و ۱۴۰۹ق , وزیری , ۲ج , ۵۴۲ « ۵۶۰ص .
۲۲ . جزاء اعداء الامام الرضا فی دارالدنیا
سید هاشم ناجی موسوی جزایری , قم , بی نا , ۱۳۷۵ش ۱۴۱۷/ق , وزیری , ۱۶۰ص ( از سری جزاء الاعمال فی دارالدنیا ۱۱ ) .
۲۳ . حیاه الامام الرضا دراسه و تحلیل
سید جعفر مرتضی حسینی عاملی , قم , دارالتبلیغ اسلامی , ۱۳۹۸ق , وزیری , ۵۱۱ ص ( این کتاب دو بار به فارسی ترجمه شده است ) .
۲۴ . ذکری مولد الامام الرضا
گروه نویسندگان , کربلا , مکتب ذکریات المعصومین , ۱۳۵۸ق , رقعی , ۳۲ص .
۲۵ . ذکری وفاه الامام الرضا
گروهی از نویسندگان , کربلا
, مکتب ذکریات المعصومین , ۱۳۸۹ق , رقعی , ۶۳ص .
۲۶ . زیاره الامام الرضا کیف و لماذا ؟
سید علی نورالدین موسوی , قم , بی نا , ۱۴۱۸ق , جیبی , ۳۳۴ص .
۲۷ . سرّ تولیه الامام الرضا العهد
سید مرتضی عسکری , بغداد , وزیری , ۳۰ص ( همراه با کتاب طبّ الرضا به شرح سید عبدالصاحب زینی , ص۱۴۰۱۷۰ ) .
۲۸ . صحیفه الرضا
جواد قیّومی اصفهانی , قم , دفتر انتشارات اسلامی , ۱۳۷۳ , وزیری , ۴۵۵ص ( این کتاب در برگیرنده دعاها , احادیث و روایات امام رضا } همراه با ترجمه فارسی است ) .
۲۹ . صحیفه الرضا
منسوب به حضرت علی بن موسی الرضا } ( ۱۴۸ ۲۰۳ق ) , به روایت احمد بن عامر طائی بصری , تحقیق : محمد مهدی نجف , چاپ دوم , کنگره جهانی امام رضا ۱۴۰۶ق۱۳۶۴/ش , وزیری , ۱۳۵ص .
۳۰ . طبّ الامام الرضا
منسوب به حضرت امام علی بن موسی الرضا } ( ۱۴۸ ۲۰۳ق ) , تحقیق : محمد مهدی نجف , قم , چاپخانه خیام , ۱۴۰۲ق , رقعی , ۸۰ص ( این رساله را علامه مجلسی در بحار الانوار , جلد ( السماء و العالم ) درج نموده و محدث نوری هم در خاتمه مستدرک از آن سخن گفته است ) .
۳۱ . علی بن موسی الرضا } و الفلسفه الالهیه
عبداللّه جوادی آملی , قم , دارالاسراء , ۱۳۷۴ , وزیری , ۱۹۳ص .
۳۲ . علی بن موسی الرضا } و القرآن الحکیم
عبداللّه جوادی آملی , مشهد , کنگره
جهانی امام رضا , ۱۴۰۸ق , وزیری , ۲۱۵ص , ج۱ .
۳۳ . عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال ( ج۲۲ )
ملا عبداللّه بن نور اللّه بحرانی اصفهانی ( از شاگردان علامه مجلسی ( م۱۱۱۰ق ) ) , مستدرکات : سید محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی , تحقیق : مؤسسه الامام المهدی , قم , ۱۴۱۱ق , وزیری , ۶۲۳ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده و خطی است ) .
۳۴ . عیون اخبار الرضا
شیخ صدوق : ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ( ح۳۰۶ ۳۸۱ق ) , تحقیق : مؤسسه الامام الخمینی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۳۷۲ , وزیری , ۲ج , ۷۰۰ « ۷۰۰ص ( این کتاب بارها به فارسی ترجمه شده است ) .
۳۵ . فقه الرضا
منسوب به امام علی بن موسی الرضا } , تحقیق : مؤسسه آل البیت { لاحیاء التراث , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۵ق , وزیری , ۱۸۰ص ( در باره صحت و یا نادرستی انتساب این کتاب به امام هشتم , بحثهای بسیاری شده است ) .
۳۶ . لؤلؤه البحار فی منقبه الائمه الاطهار
سید محمد رفیع بن علی اصغر حسینی , معروف به رفیع العلماء تبریزی ( ۱۲۵۰ ۱۳۲۶ق ) , تبریز , سنگی , ۸۰ص ( این کتاب پیرامون چگونگی و فلسفه شهادت امام رضا است ) .
رک : الذریعه , ج۱۸ , ص۳۷۹ .
۳۷ . لمحات من حیاه الامام الرضا ثامن ائمه اهل البیت {
محمدرضا
سیبویه حائری , مشهد , مدرسه علمیه امیرالمؤمنین , ۱۴۰۲ق , جیبی , ۵۶ص .
۳۸ . مجموعه الآثار المؤتمر العالمی الاول للامام الرضا
گروه نویسندگان , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۶ق , وزیری , ۴۳۴ص .
برخی مقالات آن عبارتند از :
۱ . سخنرانی آیت اللّه سید علی خامنه ای , ص۳۷ ۵۵ .
۲ . ثامن الحجج و عصمه الانبیاء{ .
محمد محمدی گیلانی , ص۵۹ ۱۰۴ .
۳ . علی بن موسی الرضا } و الفسلفه الالهیه .
عبداللّه جوادی آملی , ص۱۰۷ ۱۹۲ .
۴ . ولایه العهد بین الامام و المأمون .
سید جواد شهرستانی , ص۱۹۵ ۲۳۷ .
۵ . علم الامام علی بن موسی الرضا }
سلیمان یحفوفی , ص۲۴۱ ۲۸۴ .
۶ . قرائه فی فکر الامام الرضا
محمد باقر ناصری , ص۳۳۵ ۳۵۳ .
۳۹ . مجموعه الآثار المؤتمر العالمی الثانی للامام الرضا
گروه نویسندگان , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۹ق , وزیری , ۴۴۰ص .
ییکی از مقالات آن عبارت است از : ولایه العهد للامام الرضا .
محمد مهدی شمس الدین , ص۴۱۷ ۴۴۷ .
۴۰ . مسند الامام الرضا
به روایت : ابواحمد داود بن سلیمان الغازی ( م بعد ۲۰۳ق ) , تحقیق : سید محمد جواد حسینی جلالی , مقدمه : سید محمد حسین حسینی جلالی , قم , انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی , ۱۴۱۸ق ۱۳۷۶/ش , وزیری , ۲۲۶ص ( همراه با تخریج و تحقیق و شرح احادیث و مستدرک آنها ) .
۴۱ . مسند الامام الرضا
عزیزاللّه عطاردی قوچانی , مشهد ,
کنگره جهانی امام رضا , ۱۳۶۵ , وزیری , ۲ج , ۶۰۸ « ۵۸۲ص ( در این کتاب تمام گفتار و احادیث امام رضا به ترتیب موضوعی گرد آمده است ) .
۴۲ . مقتطفات من حیاه الامام الرضا
علی عبدالرضا , بیروت , مؤسسه الوفاء , ۱۴۰۴ق ۱۹۸۴/م , رقعی , ۲۰۶ص .
۴۳ . مکاتیب الامام الرضا
علی احمدی میانجی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۱۱ق , وزیری , ۲۴۳ص .
۴۴ . مع الامام الرضا
شیخ محمد مهدی شمس الدین , بیروت , منشورات الجمعیه الخیریه الثقافیه .
۴۵ . میلاد الامام الرضا
الندوه الطلابیه الاسلامیه , نجف , مطبعه الآداب , ۱۳۸۳ق۱۹۶۳/م , رقعی , ۲۸ص .
۴۶ . من حیاه الامام الرضا
علی عسیلی , بیروت , مؤسسه النعمان , ۱۴۱۳ق .
۴۷ . وفاه الامام الرضا
شیخ احمد بن شیخ صالح بن طعان قدیحی قطیفی ( ۱۲۵۱ ۱۳۱۵ق ) , نجف , مطبعه الحیدریه , ۱۳۷۲ق , رقعی , ۸۸ص .
۴۸ . وفاه الامام الرضا
سید عبدالرزاق موسوی مقرم ( ۱۳۱۶ ۱۳۹۱ق ) , نجف , مطبعه الحیدریه , ۱۳۷۰ق , رقعی , ۸۰ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) .
۴۹ . وفاه الامام الرضا
شیخ حسین بلادی بحرانی ( م۱۳۸۷ق ) , نجف , ۱۳۷۳ق , رقعی , ۸۴ص .
۵۰ . ولاده الامام علی بن موسی الرضا }
محمد حسین آل طالقانی , نجف , دارالمعارف , ۱۳۸۷ق ۱۹۶۷/م , رقعی , ۳۲ص .
۵۱ . ولایه عهد الرضا
کاظم الحیدری , بغداد , ۱۹۴۷م .
برخی از مقالات فارسی و
عربی کنگره امام رضا
۵۲ . افاضه الرضا فی مسئله البداء
محمد محمدی گیلانی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۵ق .
۵۳ . الامام الرضا فی الشعر العربی
اسماعیل رحیم خفّاف , مشهد , کنگره جهانی حضرت رضا , ۱۴۰۵ق .
۵۴ . الامام الرضا و الحرکه الفکریه فی الاسلام
محمد باقر ناصری .
مجله الموسم , ش۱۸ , ص۲۴۴ .
۵۵ . تودّد الرضا منهج لاحیاء الامر
اسعدعلی سوری , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۵ق .
۵۶ . الجامع لزیاره الامام الرضا
فارس حسّون , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۱۰ق .
۵۷ . دور الامام الرضا فی مقاومه البدع الضالّه
عبدالمجید نجفیان , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۱۰ق .
۵۸ . فلسفه الاخلاق عند الامام الرضا
زهیر الاعرجی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۵ق .
۵۹ . الکیمیاء عند الامام الرضا
سعد الدین القاسمی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۴۰۶ق .
۶۰ . امامت از دیدگاه علی بن موسی الرضا
زین العابدین قربانی لاهیجی , مشهد , کنگره جهانی حضرت رضا , ۱۴۰۴ق .
۶۱ . بررسی روایات و راویان در کتاب عیون اخبار الرضا
محمد واعظ زاده خراسانی , مشهد , کنگره جهانی رضا , ۱۴۰۴ق .
۶۲ . خراسان در آستانه سفر حضرت علی بن موسی الرضا
علی اکبر ولایتی , مشهد , کنگره جهانی حضرت رضا , ۱۴۰۵ق .
۶۳ . زندگی حضرت رضا از دعوت به خراسان تا شهادت
علیرضا شفیعی , مرکز آموزشی عالی ضمن خدمت فرهنگیان , قم .
ب ) کتابهای چاپی فارسی
۱ . آفتاب طوس
( زندگانی حضرت رضا )
سید علی رضوی زاده , تهران , انتشارات آسیا , ۱۳۴۷ , رقعی , ۳۹۶ص .
۲ . احوال ثامن الحجج
سید عباس خاتمی , تهران , دبیرستان موسی بن جعفر , ۱۳۷۲ , رقعی , ۱۸۰ص ( در سه بخش : تاریخ و جغرافیای مشهد , نظام امامت و زندگی حضرت ) .
۳ . اخبار و آثار حضرت امام رضا
عزیزاللّه عطاردی قوچانی , تهران , انتشارات صدر , ۱۳۹۷ق , وزیری , ۸۸۸ص .
۴ . ادعیه و زیارت حضرت رضا
شیخ عزیزاللّه عطاردی قوچانی , مشهد , کنگره امام رضا , ۱۳۷۰ , وزیری , ۱۶۴ص .
۵ . امام رضا
گروه نویسندگان مؤسسه البلاغ , ترجمه واحد تدوین و ترجمه , تهران , سازمان تبلیغات اسلامی , ۱۳۶۸ , جیبی , ۲۵۶ص ( از سری سرچشمه های نور ۱۳ ) .
۶ . امام رضا
سید کاظم ارفع , تهران , مؤسسه انتشاراتی فیض کاشانی , ۱۳۷۰ , رقعی , ۶۸ص ( از سری سیره عملی اهلبیت ۱۰ ) .
۷ . امام رضا اسوه صراط مستقیم
شیخ حسن کافی ( م۱۴۱۵ق ) , تهران , انتشارات میقات , ۱۳۶۶ , وزیری , ۴۰۴ص .
۸ . امام رضا ولایتعهد زمان
عبدالامیر فولاد زاده , تهران , انتشارات اعلمی , ۱۳۶۰ , وزیری , ۲ج , ۳۰ « ۳۰ص ( مصور , ویژه کودکان و نوجوانان ) .
۹ . اهمیت نماز در سیره عملی و گفتاری امام رضا
غلامرضا اکبری , مشهد , مؤسسه و الشمس , ۱۳۷۵ , رقعی , ۹۲ص .
۱۰ .
بشارات المؤمنین ( حالات , روایات و مناظرات حضرت رضا )
سید مهدی سبحانی , تهران , رقعی , ۳۴۱ص .
۱۱ . بیست آینه از آفتاب ( ناشنیده هایی از زندگی امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا )
بازنوشته محمد سادات اخوی , طرح و تشعیر : عبداللّه حاجی وند , تهران , انتشارات پیام غدیر , ۱۳۷۱ , وزیری , ۳۶ص .
۱۲ . پرتوی از زندگانی هشتمین امام علی بن موسی الرضا
علی عطایی خراسانی , چاپ دوم , مشهد , انتشارات طوس , ۱۳۴۹ , رقعی , ۲ج , ۳۸۲ « ۵۱۷ ص .
۱۳ . پیشوای هشتم , حضرت امام علی بن موسی الرضا
گروه نویسندگان , چاپ مکرر , قم , مؤسسه در راه حق , ۱۳۷۱ , رقعی , ۵۳ص ( این کتاب به عربی و اردو ترجمه شده است ) .
۱۴ . التحفه الرضویه
سید محمد حسین موسوی شاهچراغی تهرانی , تهران , ۱۳۶۰ق , ۱۰۴ص .
۱۵ . تحفه الرضویه ( در فضیلت و معجزات حضرت رضا )
ملا نوروز علی بن محمد باقر فاضل بسطامی ( م۱۳۰۹ق ) , تبریز , ۱۲۸۱ق , خشتی , ۳۵۶ص ( سنگی ) .
۱۶ . تحلیلی از زندگانی امام رضا
سید محمد جواد فضل اللّه , ترجمه سید محمد صادق عارف , مشهد , بنیاد پژوهشهای اسلامی , ۱۳۶۶ , وزیری , ۲۵۶ص .
۱۷ . ترجمه ( توحید الرضا )
منسوب به حضرت امام علی بن موسی الرضا
ترجمه علامه مجلسی : مولا محمد باقر بن محمد تقی ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۰ق ) , تهران , ۱۲۸۱ق (
همراه با تحفه الرضویه فاضل بسطامی ) .
۱۸ . ترجمه جلد دوازدهم بحار الانوار ( زندگانی حضرت امام علی بن موسی الرضا
علامه مولی محمد باقر مجلسی اصفهانی ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۰ق ) , ترجمه موسی خسروی , تهران , انتشارات اسلامیه , ۱۳۵۵ , وزیری , ۳۰۴ص .
۱۹ . ترجمه صحیفه الرضا
شیخ محمد جعفر شاملی شیرازی , تهران , کتابفروشی اسلامیه , ۱۳۵۳ , رقعی , ۱۳۶ص .
۲۰ . ترجمه طب الرضا
بمبئی , ۱۳۰۷ق , ۳۲ص ( سنگی ) .
۲۱ . ترجمه عیون اخبار الرضا =کاشف النقاب
شیخ صدوق : ابوجعفر محمد بن علی بن … بابویه قمی ( ح۳۰۶ ۳۸۱ق ) , ترجمه آقا نجفی اصفهانی ( م۱۳۳۱ق ) , تهران , کتابفروشی شمس , ۱۳۳۷ , وزیری , ۵۴۰ص .
۲۲ . ترجمه عیون اخبار الرضا ( همراه با متن )
شیخ صدوق : محمد بن علی بن بابویه قمی ( م۳۸۱ق ) , ترجمه علی اکبر غفاری و حمیدرضا مستفید , تهران , انتشارات صدوق , ۱۳۷۳ , وزیری , ۲ج , ۷۷۹ « ۶۹۵ص .
۲۳ . ترجمه عیون اخبار الرضا
سید عبدالحسین رضایی و شیخ محمد باقر ساعدی , تصحیح : محمد باقر بهبودی , تهران , انتشارات اسلامیه , ۱۳۵۴ , وزیری , ۲ج , ۷۳۶ص .
۲۴ . ترجمه قصیده هائیه
منسوب به حضرت رضا , مترجم : میرزا محسن عماد ( به شعر ) , تهران , ۱۳۶۷ق , رقعی , ۱۸۱ص ( همراه با کتاب شخصیت حضرت علی بن موسی الرضا ) .
۲۵ . ترجمه مکالمات حضرت رضا باملل و
مذاهب مختلفه
حسن شمس گیلانی , تهران , بی نا , ۱۳۲۸ , جیبی , ۱۰۳ص .
۲۶ . ترجمه الموسوی در طب رضوی ( ترجمه طب الرضا )
مترجم : سید حسین بن نصراللّه موسوی عرب باغی ( م۱۳۶۹ق ) , تهران , چاپخانه آفتاب , ۱۳۲۸ , وزیری , ۲۳۲ص ( همراه با رساله طریق یقین و طب النبی ) .
۲۷ . چهل حدیث حضرت رضا , به انضمام شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی دوران امام
کاظم مدیر شانه چی , با اشعار علی باقرزاده ( بقاء ) , مشهد , آستان قدس رضوی , ۱۳۶۵ , وزیری , ۱۲۸ص .
۲۸ . چهل حدیث در فضائل امام رضا
تدوین : مؤسسه نشر حدیث اهل البیت { با همکاری خانه کتاب ایران , تهران , انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , ۱۴۱۵ق/۱۳۷۴ش , پالتویی , ۷۶ص .
۲۹ . چهل معجزه از حضرت علی بن موسی الرضا
محمد ابراهیم مونسی اسلامی , مشهد , چاپخانه سعید , ۱۳۷۰ , رقعی , ۸۰ص .
۳۰ . جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو
جلیل عرفان منش , مشهد , بنیاد پژوهشهای اسلامی , ۱۳۷۴ , وزیری , ۲۷۱ص .
۳۱ . حضرت امام رضا
گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت , بازنویسی : مهدی رحیمی , چاپ دوم , تهران , بنیاد بعثت , ۱۳۷۴ , رقعی , ۱۱۰ص .
۳۲ . حضرت امام رضا
[میرابوالفتح دعوتی] , قم , انتشارات شفق , ۱۳۶۰ , وزیری , ۳۲ص ( این کتاب به عربی ترجمه شده است ) .
۳۳
. حضرت رضا
فضل اللّه کمپانی ( م۱۴۱۴ق ) , تهران , انتشارات مفید , ۱۳۵۵ , وزیری , ۲۷۷ص .
۳۴ . حضرت رضا عالم آل محمد
عبدالمنتظرمقدّسیان , تهران , کتابخانه اسلامی , ۱۳۵۳ , جیبی , ۵۷ص .
۳۵ . حیاه الرضا ( زندگانی ثامن الائمه )
محمد محدث خراسانی , مشهد , انتشارات جعفری , ۱۳۴۵ , رقعی , ۲۶۷ص .
۳۶ . دارالشفاء رضوی ( چهل داستان از شفا یافتگان حرم امام رضا )
گروه نویسندگان , مقدمه سید علی اکبر موسوی محبّ الاسلام , مشهد , انتشارات محبّ , ۱۳۷۷ ش , رقعی , ۳۰۲ص .
۳۷ . در بارگاه امام رضا
رحمت اللّه ذکایی , تهران , کمیته ملّی پیکار بابیسوادی , ۱۳۵۵ , ۱۹ص ( مصوّر , ویژه نوجوانان ) .
۳۸ . در حریم طوس ( معرفت امام کرامات و معجزات , فضیلت زیارت و زیارتنامه های امام رضا )
سید محمد حسینی قزوینی , قم , انتشارات حاذق , ۱۴۱۴ق , جیبی , ۳۳۶ص .
۳۹ . درّ الکلا م ( سخنان گهربار حضرت امام علی بن موسی الرضا )
حسین حایری کرمانی , مشهد , ۱۳۶۴ش۱۹۸۵/م , وزیری , ۲۲۴ص .
۴۰ . در رواق نور ( گذری بر زندگانی امام رضا )
محسن قرائتی , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی , ۱۳۷۰ , رقعی , ۴۰ص .
۴۱ . درّه بیضاء ( سخنان امام رضا )
سید کاظم وفائی همدانی , تهران , چاپخانه آفتاب , ۱۳۵۳ , وزیری , ۲۶۶ص .
۴۲ . دیدگاههای حضرت امام علی بن موسی الرضا
سید محمد
رضا مدرّسی , قم , انتشارات حضور , ۱۳۷۵ , رقعی , ۷۹ص .
۴۳ . راویان امام رضا در مسند الرضا
شیخ عزیزاللّه عطاردی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۳۶۷ , وزیری , ۵۶۴ص .

۴۴ . رفعت امامت ( سخنان امام رضا پیرامون منزلت امامت )
مشهد , اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی , ۱۳۷۶ش۱۴۱۸/ق , رقعی , ۴۴ص .
۴۵ . زندگانی امام رضا
حسین حماسیان ( صابر کرمانی ) , تهران , انتشارات اقبال , ۱۳۴۴ , رقعی , ۴۴ص ( مصور , ویژه نوجوانان ) .
۴۶ . زندگانی امام رضا
علی رفیعی , تهران , انتشارات فیض کاشانی , ۱۳۷۶ , وزیری , ۲۴۶ص .
۴۷ . زندگانی امام علی بن موسی الرضا ترجمه عیون اخبار الرضا )
شیخ صدوق : ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ( ح۳۰۶ ۳۸۱ق ) , ترجمه سید زین العابدین شجاعی گلپایگانی , قم , دفتر نشر مصطفی , ۱۳۷۳ , وزیری , ۲۶۳ص , ج۱ .
۴۸ . زندگانی امام علی بن موسی الرضا و سخنان آن بزرگوار در علوم مختلف
سید محمد صادق هاشمی , قم , چاپخانه علمیه , ۱۴۱۰ق۱۳۶۹/ش , وزیری , ۱۹۰ص .
۴۹ . زندگانی امام هشتم , حضرت امام رضا
نوشته هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق , ساده نویسی , دفتر تحقیق و تألیف کتب درسی , چاپ سوم , تهران , سازمان نهضت سوادآموزی , ۱۳۷۵ , رقعی , ۱۹ص .
۵۰ . زندگانی امام هشتم , علی بن موسی الرضا
علی اصغر عطایی خراسانی
, مشهد , انتشارات ندای اسلام , ۱۳۷۴ , وزیری , ۳۶۷ص .
۵۱ . زندگانی امام هشتم علی بن موسی الرضا
موسی خسروی , چاپ چهارم , مشهد , انتشارات صحافیان , ۱۳۴۸ , رقعی , ۳۴۰ص .
۵۲ . زندگانی پیشوای هشتم , امام علی بن موسی الرضا
سید علی محقق , قم , انتشارات نسل جوان , ۱۳۵۷ , جیبی , ۲۲۴ص .
۵۳ . زندگانی حضرت امام علی بن موسی الرضا
حسین عماد زاده اصفهانی ( ۱۳۲۵ ۱۴۱۰ق ) , چاپ دوم , تهران , انتشارات گنجینه , ۱۳۶۱ , وزیری , ۲ج , ۵۵۴ « ۴۳۲ص .
۵۴ . زندگانی حضرت رضا ( مجموعه مقالات )
سید زین العابدین فقیه سبزواری ( این کتاب در شماره های ۱ تا ۱۳ مجله نامه آستان قدس به چاپ رسیده است ) .
۵۵ . زندگانی حضرت رضا و تاریخ مشهد مقدس
علی محمد نور بخش , اصفهان , بی نا , ۱۳۲۳ , وزیری , ۳۹ « ۴۴ص .
۵۶ . زندگانی سیاسی امام رضا
سید جعفر مرتضی حسینی عاملی , ترجمه دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم , چاپ دوم , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۳۶۸ش۱۴۱۰/ق , وزیری , ۴۶۲ص .
۵۷ . زندگانی شمس الهدی حضرت علی بن موسی الرضا .
سید احمد رضوی دزفولی , مشهد , ۱۴۱۷ق/۱۳۷۵ش , وزیری , ۲۷۲ص .
۵۸ . زندگانی علی بن موسی الرضا
ابوالقاسم سحاب ( ۱۳۰۴ ۱۳۷۶ق ) , تهران , کتابفروشی اسلامیه , ۱۳۳۴ , وزیری , ۲ج , ۳۶۰ « ۳۹۴ص ( همراه با طب الرضا
, علل الشرائع و قصیده هائیه ) .
۵۹ . زندگانی علی بن موسی الرضا
عبدالقادر احمد یوسف , ترجمه غلامرضا ریاضی , مشهد , کتابفروشی زوار , ۱۳۳۳ , وزیری , ۲۲۲ص .
۶۰ . زندگانی مرد برجسته اسلام , حضرت رضا
ابراهیم سرمدی , تهران , رک : الذریعه , ج۱۲ , ص۵۶ .
۶۱ . زندگانی و شهادت امام هشتم , علی بن موسی الرضا
سید عبدالحسین رضایی , مشهد , انتشارات ندای اسلام , ۱۳۶۲ , وزیری , ۴۳۳ص ( همراه با طب الرضا ) .
۶۲ . زندگانی و شهادت السلطان علی بن موسی الرضا
محسن رمضانی ( احسان ) , تهران , انتشارات پدیده , ۱۳۴۵ , جیبی , ۳۱۲ص .
۶۳ . زندگی سیاسی هشتمین امام
سید جعفر مرتضی حسینی عاملی , ترجمه سید خلیل خلیلیان , تهران , دفتر نشر فرهنگ اسلامی , ۱۳۵۹ , وزیری , ۲۲۲ص .
۶۴ . زندگی و سیمای حضرت امام علی بن موسی الرضا
سید محمد تقی مدرّسی , ترجمه محمدصادق شریعت , تهران , انتشارات انصارالحسین , ۱۳۶۵ , وزیری , ۱۹۰ص .
۶۵ . زیارات خاصه امام هشتم
فارس جسّون تبریزیان , قم , مؤسسه قائم آل محمد ۱۴۱۲ق/۱۳۷۰ش , رقعی , ۱۳۶ص .
۶۶ . زیارتنامه حضرت امام رضا
سید رضا صدر ( ۱۳۳ ۱۴۱۵ق ) , قم , ۱۳۹۰ق ( به خط احمد نجفی زنجانی , بغلی , ۱۶۸ص .
۶۷ . زیارتنامه حضرت امام علی بن موسی الرضا
اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی , چاپ دوم , مشهد , ۱۳۶۲ , رقعی , ۶۳ص .
۶۸ . ستارگان درخشان
( ج۱۰ )
( سرگذشت حضرت علی بن موسی الرضا )
محمد جواد نجفی , چاپ پنجم , تهران , کتابفروشی اسلامیه , ۱۴۰۱ق , جیبی , ۲۴۶ص .
۶۹ . شخصیت علی بن موسی الرضا
میرزا احمد خوشنویس عماد , چاپ سوم , تهران , مطبوعاتی علمی , ۱۳۶۷ق , جیبی , ۲۵۳ص .
۷۰ . شرح حدیث عمران صابی
سید کاظم رشتی ( م۱۲۵۹ق ) ( همراه با کتاب اللوامع الحسینیه به چاپ رسیده است ) .
رک : الذریعه , ج۱۳ , ص۲۰۴ .
۷۱ . شرح حدیث فقه رضوی
حاج زین العابدین خان کرمانی ( م۱۳۶۰ق ) , تبریز , ۱۳۲۸ق , خشتی , ۳۶۱ص ( همراه با اجوبه المسائل ) .
۷۲ . شرح خطبه توحیدیه امام رضا
علامه ملا محمد باقر مجلسی اصفهانی ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۰ق ) , تحقیق : عبدالحسین طالعی , تهران , انتشارات میقات , ۱۳۷۰ , وزیری , ۷۵ص .
۷۳ . شرح زندگانی و وفات حضرت علی بن موسی الرضا
سید ابوالقاسم مرعشی , چاپ دوم , تهران , انتشارات حافظ , ۱۳۵۰ , جیبی , ۷۸ص .
۷۴ . شمس ولایت , امام هشتم
سید محمد تقی مقدم , مشهد , نشر فلق , ۱۳۶۰ , رقعی , ۴۰۰ص .
۷۵ . صحیفه الرضا
جواد قیومی اصفهانی , قم , دفتر انتشارات اسلامی , ۱۳۷۳ش۱۴۱۵/ق , وزیری , ۴۵۵ص ( همراه با ترجمه فارسی ) .
۷۶ . صدور معجزه حضرت ثامن الائمه
سید محمد حسن میرجهانی اصفهانی ( ۱۳۱۹ ۱۴۱۳ق ) , مشهد , بی نا , ۱۳۷۳ق , جیبی , ۲۷ص ( پیرامون شفای آقای عبدالحسین پاکزاد
در شعبان ۱۳۷۳ق ) .
۷۷ . ضامن آهو
شعراز : شیخ موسی خراسانی ( شوقی ) , ایران .
رک : الذریعه , ج۱۵ , ص۱۱۴ .
۷۸ . طب و بهداشت از امام علی بن موسی الرضا ( متن رساله الذهبیه با ترجمه و شرح آن )
نصیرالدین امیر صادقی , چاپ پنجم , تهران , انتشارات معراجی , ۱۳۵۱ , رقعی , ۳۲۰ص .
۷۹ . طب و درمان در اسلام از حضرت امام رضا
عبدالصاحب الزین , ترجمه کاظمی خلخالی , قم , انتشارات فؤاد , ۱۳۶۹ , وزیری , ۲۴۹ص .
۸۰ . عاشقان بپا خیزید ( داستان زندگی امام علی بن موسی الرضا )
بازنویسی : رضا شیرازی , چاپ دوم , تهران انتشارات پیام آزادی , ۱۳۷۳ , رقعی , ۱۳۱ص ( مصور , ویژه نوجوانان ) .
۸۱ . فردوس التواریخ ( در زندگانی امام رضا و تاریخ خراسان )
ملاّ نوروز علی واعظ بسطامی ( م۱۳۰۹ق ) , تبریز , ۱۳۱۵ق , ۴۲۸ص ( سنگی ) .
۸۲ . فضائل الرضا
علی اکبر تلافی داریانی , تهران , انتشارات نیک معارف , ۱۳۷۳ , جیبی , ۵۳ص .

۸۳ . فضایل علمی و اخلاقی امام هشتم ( و زندگانی سیاسی امام در دوره خلافت مأمون عباسی )
احمد خوشنویس ( عماد ) , مقدمه : محمود شهابی ( م۱۴۰۶ق ) , چاپ دوم , تهران , انتشارات عطایی , ۱۳۵۹ , رقعی , ۲۷۲ص .
۸۴ . قصیده رضویه
شعر : سید نظر حسین بن بهادر علی بهیکپوری هندی ( وی پس از زیارت امام رضا در ۱۳۱۵ق
, این قصیده را سرود و سپس به فارسی شرح نمود ) , ۱۳۱۹ق .
رک : الذریعه , ج۱۷ , ص۱۱۸ .
۸۵ . قصیده نامه در وصف حضرت علی بن موسی الرضا
شعر : حیدر تهرانی ( معجزه ) , تهران , ۱۳۵۱ , جیبی , ۲۵ص .
۸۶ . کتابنامه امام رضا
علی اکبر الهی خراسانی , مشهد , کنگره جهانی حضرت رضا , ۱۳۶۳ش ۱۴۰۴/ ق , پالتویی , ۲۱۶ص .
۸۷ . کرامات رضویه
علی اکبر مروّج الاسلام کرمانی خراسانی ( م۱۴۰۰ق ) , چاپ دوم , مشهد , کتابفروشی جعفری , ۱۳۵۳ , وزیری , ۲ج , ۳۵۱ « ۳۰۰ ص ( پیرامون کرامات و معجزات امام رضا ) .
۸۸ . کرامات الرضویه : معجزات علی بن موسی الرضا بعد از شهادت
علی میرخلف زاده , قم , انتشارات نصایح , ۱۳۷۶ , رقعی , ۲۸۰ص .
۸۹ . کلک خوشنویسی با چهل حدیث رضوی
به خط علی اکبر اسماعیلی قوچانی , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی , رحلی , ۴۴ص .
۹۰ . گذری بر زندگانی هشتمین امام , حضرت علی بن موسی الرضا
حسین حائری کرمانی , بازنویسی : علی اصغر فرزانه , مشهد , امور فرهنگی آستان قدس رضوی , ۱۳۷۱ , رقعی , ۵۶ص .
۹۱ . گلواژه های نور : چهل شهاب از منظومه نور افشان امام علی بن موسی الرضا
عبدالحسین طالعی , تهران , انتشارات کتابچی , ۱۳۷۵ , جیبی , ۷۹ص .
۹۲ . مجمع الزیارات رضویه
[ ؟ ] , مشهد , انتشارات جعفری , ۱۳۹۲ق , جیبی , ۱۲۸ص
.
۹۳ . مجموعه آثار دومین کنگره جهانی رضا ( ج۱ )
گروه نویسندگان , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۳۶۶ , وزیری , ۵۹۰ص .
این کتاب شامل مقالات ذیل است :
۱ . عنصر مبارزه در زندگانی ائمه
حضرت آیت اللّه سید علی خامنه ای , ص۲۱ ۷۲ .
۲ . خراسان در آستانه سفر حضرت علی بن موسی الرضا .
علی اکبر ولایتی , ص۸۷ ۱۲۲ .
۳ . شرایط خاص زمان امام علی بن موسی الرضا
سید محمد موسوی خوئینی ها , ص۱۲۳ ۱۴۲ .
۴ . روح علمی وسعه صدر در شخصیت حضرت رضا .
علی شریعتمداری , ص۱۶۷ ۱۸۴ .
۵ . واقفیه و حضرت رضا .
سید رضا تقوی دامغانی , ص۱۸۵ ۲۴۵ .
۶ . نهضت ترجمه و نشر علوم بیگانگان در زمان حضرت رضا و پیامدهای آن .
مهدی محقق , ص۲۴۷ ۲۸۰ .
۷ . ترجمه تحقیقاتی پیرامون بازتاب شخصیت علمی امام رضا و علت ملقب شدن آن حضرت به عالم آل محمد ْ .
احمد شریف , ص۳۶۵ ۴۱۶ .
۸ . پرتوی از فروغ دانش حضرت رضا .
محمد مهدی رکنی , ص۲۸۳۴۱۶ .
۹ . مناظرات تاریخی امام علی بن موسی الرضا با پیروان مذاهب و مکاتب مختلف .
ناصر مکارم شیرازی , ص۴۱۷ ۴۸۸ .
۱۰ . تفسیری بر احتجاج امام علی بن موسی الرضا با عمران صابی .
محمد تقی جعفری , ص۴۸۹ ۵۷۶ .
۹۴ . مجموعه آثار دومین کنگره جهانی امام رضا ( ج۲ )
گروه نویسندگان , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۳۶۶
, وزیری , ۶۳۲ص ( شامل برخی از مقالات , از جمله : امام هشتم و بررسی احادیث صعب آن حضرت , حسن مصطفوی , ص۴۴۹ ۶۲۴ ) .
۹۵ . مجموعه آثار دومین کنگره جهانی حضرت رضا ( ج۳ )
گروه نویسندگان , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۳۶۸ , وزیری , ۴۳۷ص .
برخی از مقالات آن عبارتند از :
۱ . ویژگیهای شخصیت حضرت رضا .
علی شریعتمداری , ص ۱۰۹ ۱۲۵ .
۲ . برخوردهای تربیتی امام رضا .
جواد محدثی , ص ۱۲۹ ۱۵۳ .
۳ . سکوت از دیدگاه امام رضا . غلامرضا اکبری , ص۱۵۷ ۲۱۱ .
۴ . تجزیه و تحلیل متن حکم ولایتعهدی .
محمد تقی فلسفی , ص۲۱۵ ۲۸۴ .
۵ . اشعار حکمت آمیز منسوب به حضرت رضا .
غلامرضا اکبری , ص۳۵۵ ۳۹۲ .
۶ . مجموعه اشعار در مدح امام رضا .
ص۳۹۶ ۴۲۸ .
۹۶ . مجموعه آثار نخستین کنگره جهانی حضرت رضا
گروه نویسندگان , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , ۱۳۶۵ , وزیری , ۶۴۴ص .
برخی از مقالات آن عبارتند از :
۱ . پیام حضرت آیت اللّه خامنه ای .
۱ ص۳۱ ۴۸ .
۲ . سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی .
ص۵۱ ۶۸ .
۳ . ترجمه و شرح خطبه توحیدیه .
حسن مصطفوی , ص۱۲۳ ۲۵۱ .
۴ . امامت عامه و خاصه ( اثبات امامت امام رضا ) .
سید حسین مصطفوی , ص۲۵۶ ۳۰۳ .
۵ . تجلّی علوم اهل بیت در مناظرات امام رضا .
سید
جواد مصطفوی , ص۳۰۷ ۳۵۵ .
۶ . تحقیقی پیرامون کتاب فقه الرضا .
رضا استادی , ص۳۵۹ ۳۷۶ .
۷ . فرصت ولایتعهدی امام رضا در نشر معارف اسلامی .
محمد تقی فلسفی , ص۳۷۹ ۴۰۲ .
۸ . جنبه های اخلاقی و سیره عملی حضرت رضا .
سید هاشم رسولی محلاتی , ص۴۰۵ ۴۶۴ .
۹ . مروری بر پاره ای از سیرت و رهنمودهای اخلاقی و تربیتی حضرت رضا .
سید محمد باقر حجتی , ص۴۶۷ ۴۹۶ .
۱۰ . مسند الامام الرضا .
رضا استادی , ص۴۹۸ ۵۲۸ .
۱۱ . ستایش و سوک امام رضا در شعر .
سید جعفر شهیدی , ص۵۷۱ ۶۳۸ .
۹۷ . مختصری از زندگی امام رضا
ابراهیم عاقل , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی , ۱۳۷۰ , رقعی , ۲۴ص .
۹۸ . مختصری از شرح حال علی بن موسی الرضا
مرتضی شهیدی , تهران , دانشکده ادبیات و علوم انسانی , ۱۳۳۲ , ۱۲۲ص ( پلوکپی ) .
۹۹ . مدح امام رضا
سید محمود صحفی , قم , بی نا , ۱۳۴۷ , جیبی , ۸۰ص .
۱۰۰ . مدایح رضوی در شعر فارسی
احمد احمدی بیرجندی و سید علی نقوی زاده , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی , ۱۳۷۲ , وزیری , ۳۲۶ص .
۱۰۱ . مدح و مراثی حضرت رضا
محسن کفش کنان , مشهد , انتشارات رضوی , ۱۳۴۹ , جیبی , ۱۰۱ص .
۱۰۲ . مدح و مرثیه حضرت رضا
رحمت اللّه رحمتی شهرضایی , مشهد , بی نا , ۱۳۵۰ , جیبی , ۸۰ص .
۱۰۳ . مدح و مصیبت حضرت رضا
حسین خراسانی , مشهد , انتشارات قاسمی , ۱۳۶۴ , جیبی , ۱۳۶۴ ( همراه با زیارت آن حضرت ) .
۱۰۴ . معارف رضویه ( تاریخ زندگانی امام رضا و جغرافیای مشهد و تاریخ آستان قدس رضوی )
حسن مظفری معارف , مشهد , انتشارات صحافیان , بی تا , رقعی , ۲۷۱ص .
۱۰۵ . معصوم دهم ( چهره درخشان حضرت امام علی بن موسی الرضا )
احمد سیاح , تهران , انتشارات اسلام , جیبی , ۱۵۰ص .
۱۰۶ . معصوم دهم , امام رضا
جواد فاضل لاریجانی آملی ( ۱۳۳۵ ۱۳۸۶ق ) , تهران , انتشارات علمی , ۱۳۳۸ ( ضمن کتاب معصوم نهم تا معصوم سیزدهم ) .
۱۰۷ . معصوم دهم , حضرت امام رضا
سید مهدی آیت اللهی ( دادور ) تهران , انتشارات جهان آرا , ۱۳۶۸ , وزیری , ۳۵ص ( مصوّر , ویژه نوجوانان ) ( این کتاب به اردو ترجمه شده است ) .
۱۰۸ . معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی
محمد حکیمی , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی , ۱۳۷۰ , وزیری , ۴۴۷ص .
۱۰۹ . مناظرات ستاره هشتم ولایت , علی بن موسی الرضا
شمس الدین عبدالمجید نجفی , مشهد , بی نا , ۱۳۵۲ , جیبی , ۲۵۵ص .
۱۱۰ . ناسخ التواریخ ( زندگانی امام رضا )
عباسقلیخان بن محمد تقی خان سپهر , تصحیح : محمد باقر بهبودی , تهران , کتابفروشی اسلامیه , ۱۳۴۸ , وزیری , ۱۴مجلد ( این مفصل ترین و جامعه ترین کتابی است که پیرامون
زندگی حضرت نگاشته شده است ) .
۱۱۱ . نقش رهبری حضرت امام رضا
سید محمد حسینی شیرازی , ترجمه سید محمد باقر فالی , چاپ دوم , قم , کانون نشر اندیشه های اسلامی , ۱۳۶۹ , رقعی , ۸۳ص .
۱۱۲ . نقشی از مقام حضرت رضا
محمد علی عاملی , تهران , چاپ آفتاب , ۱۳۵۲ , رقعی , ۱۱۰ص .
۱۱۳ . نگاهی بر زندگی امام رضا
محمد محمدی اشتهاردی , تهران , نشر مطهر , ۱۳۷۴ش ۱۴۱۶/ق , رقعی , ۱۴۴ص .
۱۱۴ . نگاهی به زندگی حضرت رضا
مصطفی مصباح , قم , کانون نشر اندیشه های اسلامی , ۱۳۶۹ , ۱۰۴ص .
۱۱۵ . نگاهی گذرا بر زندگی امام رضا
سید عبدالرزاق موسوی مقرم ( ۱۳۱۶ ۱۳۹۱ق ) , ترجمه مرتضی دهقان , تهران , انتشارات میقات , ۱۳۷۰ , وزیری , ۱۲۴ص ( به انضمام اشعار مرحوم ابوالقاسم علیمدد ( قطره ) ( ۱۲۸۰ ۱۳۵۷ش ) , ۵۵ص ) .
۱۱۶ . نگاهی گذرا به زندگانی امام رضا و راهنمای اماکن متبرکه آستان قدس رضوی
محمود ماهوان و محمد علی بافنده ایماندوست , مشهد , انتشارات ماهوان , ۱۳۷۲ , وزیری , ۷۲ص ( مصوّر ) .
۱۱۷ . نور الهدی غریب خراسان
سید عبدالرزاق موسوی مقرم ( ۱۳۱۶ ۱۳۹۱ق ) , ترجمه مرتضی فهیم کرمانی , قم , انتشارات سید الشهداء , ۱۳۷۱ , وزیری , ۱۸۲ص .
۱۱۸ . نهضت کلامی در عصر امام رضا
سید محمد مرتضوی , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی , ۱۳۷۵ش , وزیری , ۲۳۶ص .
۱۱۹ . وسیله الرضوان ( ترجمه رساله طب الرضا )
ملا
نوروز علی بسطامی ( م۱۳۰۹ق ) ( این کتاب به چاپ رسیده است ) .
۱۲۰ . ولایتعهدی حضرت رضا
علی موحدی ساوجی , قم , چاپخانه حکمت , ۱۳۵۰ , رقعی , ۲۸۰ص .
۱۲۱ . هدیه الرضویه
محمد ابراهیم تبریزی , چاپ مشهد , ۱۳۳۳ق .
۱۲۲ . هدیه طوس ( شعر )
محمد علی کراچی , مشهد , هیئت متوسلین به امام رضا , ۱۳۵۱ , جیبی , ۱۹۱ص .
۱۲۳ . هشتاد و هشت کلام از هشتمین امام , حضرت علی بن موسی الرضا
( به شش زبان )
انتخاب : حسین حایری کرمانی , ترجمه گروه مترجمان , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۲ , وزیری , ۱۹۲ص ( گزینه ای از سخنان امام همراه با ترجمه به فارسی , اردو , انگلیسی , فرانسه و آلمانی است ) .
۱۲۴ . هشتمین پیشوای شیعه , یا زندگی امام هشتم , علی بن موسی الرضا
شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی , مشهد , کتابفروشی جعفری , ۱۳۹۰ق , رقعی , ۱۲۷ص .
۱۲۵ . هشتمین خورشید , ( گذری بر حیات سیاسی , اجتماعی , فضایل , آثار و آداب زیارت امام رضا )
ستارهدایتخواه , مشهد , معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش , ۱۳۷۱ , رقعی , ۲۹ص .
۱۲۶ . یاد بود هشتمین امام شیعیان امام رضا
علی گلزاده غفوری , تهران , دفتر نشر فرهنگ اسلامی , ۱۳۵۲ش۱۳۹۴/ق , رقعی , ۱۱۲ص .
ج ) کتابهای اردو ( خطی و چاپی )
۱ . التحفه الرضویه ( زندگی امام رضا )
سید اولاد حیدر بلگرامی هندی ( م۱۳۶۱ق ) , هند .
رک : الذریعه , ج۳
, ص۴۳۴ .
۲ . ترجمه صحیفه الرضا
اکرم رضا حکیم .
رک : قاموس الکتب , ج۱ , ص۱۷۱ .
۳ . حضرت امام رضا اور مشهد مقدس
نثار احمد زینپوری , قم , انتشارات انصاریان , ۱۴۱۶ق۱۳۷۵/ش , رقعی , ۱۶۷ص .
۴ . حیاه الامام الرضا ( تاریخ
المعصومین ۱۰ )
سید ظفر حسن بن دلشاد علی آمروهی نقوی هندی , هند .
رک : نقباء البشر , ج۳ , ص۹۷۸ .
۵ . الرضا
نواب احمد حسین مذاق هندی ( م۱۳۶۵ق ) .
رک : الذریعه , ج۱۱ , ص۲۳۹ .
۶ . حضرت امام علی الرضا
گروه نویسندگان مؤسسه در راه حق , مترجم : سید احمد علی عابدی , فیض آباد , نور اسلام , ۱۴۰۵ق۱۹۸۵/م , رقعی , ۷۰ص .
۷ . سوانح حیات امام رضا
سید علی جعفری ( ۱۳۲۹ ۱۳۸۵ق ) .
مطلع انوار , ص۳۷۷ .
۸ . سیره الامام علی بن موسی الرضا
سید محسن مظفر نقوی , کراچی .
۹ . عهد مأمون و امام علی الرضا
سید ابن الحسن جارچوی هندی , ( ۱۳۲۵ ۱۳۹۴ق ) .
تذکره علمای امامیه پاکستان , ص۱۱ .
۱۰ . لمعه الضیا فی احوال الامام الرضا
سید مظهر حسن بن صادق حسن
صاحب سهارنپوری
( ۱۲۶۹ ۱۳۵۰ق ) , ۲ج .
رک : الذریعه , ج۱۸ , ص۳۵۲ .
۱۱ . معصوم دهم , حضرت امام رضا
سید مهدی آیت اللهی ( دادور ) , ترجمه گروه مترجمان , قم , انتشارات انصاریان , ۱۳۷۱ , وزیری , ۳۶ص ( مصور , ویژه نوجوانان ) .
د ) کتابهای خطی عربی
۱ . احتجاجات الامام الرضا
سید احمد حسینی
اشکوری .
رک : معجم المؤلفین العراقیین , ج۱ , ص۹۱ .
۲ . اخبار الرضا
ابوعبداللّه دُبیلی محمد بن وهبان بصری ازدی .
رک : رجال نجاشی , ج۲ ,
ص۳۲۳ .
۳ . اسرار وصایا الرضا
میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی ( ۱۲۳۴ ۱۳۰۲ق ) .
رک : قصص العلماء , ص۸۴ .

والذریعه , ج۲ , ص۵۷ .
۴ . الانوار الضویه فی شرح الاخبار
الرضویه
شیخ حسین آل عصفور بحرانی ( م۱۲۱۶ق ) ( شرح ۴۰۰حدیث از امام رضا است ) .
رک : الذریعه , ج۲ , ص۴۳۱وج۱۳ , ص۵۱ .
۵ . تنبیه اهل الحجی علی بطلان نسبه کتاب الفقه الرضوی الی الرضا
سید محمد مهدی موسوی کاظمی ( ۱۳۱۹ ۱۳۹۱ق ) .
مقدمه احسن الودیعه , ص۱۵; ریحانه الادب , ج۲ , ص۱۹۱ .
۶ . جامع زیاره الرضا
شیخ صدوق : ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ( ح۳۰۶ ۳۸۱ق ) .
رجال نجاشی , ج۲ , ص۳۱۳ .
۷ . الجواهر الوافیه فی الدقائق الجفریه ( از گفتار امام رضا )
نسخه خطی آن در موصل موجود است .
رک : الذریعه , ج۵ , ص۲۸۵و۲۸۶ .
۸ . حدیث الرضا مع المأمون ( شرح مناظره امام رضا با مأمون , پیرامون دلالت آیه مباهله بر ولایت امیرالمؤمنین )
سید عبدالحسین آل کموّنه بروجردی نجفی ( م۱۳۳۶ق ) ( نسخه آن نزد مرحوم آیت اللّه نجفی مرعشی بوده است ) .
رک : الذریعه , ج۶ , ص۳۷۷ و ج۱۳ , ص۲۰۰ .
۹ . حلّ الاعضال فی جواب و سؤال ( شرح
مناظره امام رضا با مأمون پیرامون آیه مباهله )
شیخ علی بن علیرضا خویی ( ح۱۲۹۲م ۱۳۵۰/ق ) .
رک : الذریعه , ج۷ , ص۶۶ .
۱۰ . حیاه الامام الرضا
حاج سید محمد حسینی شیرازی .
رک : العراق بین الماضی و الحاضر و المستقبل , ص۶۲۹ .
۱۱ . رساله فی خدعه المأمون و شهاده الامام الرضا
عباسقلی شریف رازی ( نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش۸۵۴۲ موجود است ) .
رک : فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدس .
۱۲ . رساله فی الردّ علی ( فصل القضا فی عدم حجیه فقه الرضا )
آقا محمدرضا مسجد شاهی اصفهانی ( ۱۲۸۷ ۱۳۶۲ق ) .
۱۳ . کتاب ( الرضا )
سید محمد بن احمد بن محمد حسینی .
رک : الذریعه , ج۱۱ , ص۲۳۹; فهرست منتجب الدین , ص۱۷۱ .
۱۴ . کتاب زهد الرضا
شیخ صدوق قمی : ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه ( م ۳۸۱ق ) .
رک : رجال نجاشی , ج۲ , ص۳۱۵ .
۱۵ . رساله فی زیاره الرضا
شیخ شرف الدین یحیی یزدی بحرانی ( نماینده محقق کرکی ( م۹۴۰ق ) در یزد ) .
رک : الذریعه , ج۱۲ , ص۷۹ .
۱۶ . زیاره الرضا و فضله
ابومنصور صرّام نیشابوری .
رک : معالم العلماء , ص۱۴۰; الذریعه , ج۱۲ , ص۷۹ .
۱۷ . زیاره الرضا و فضله و معجزاته
ابوطیب رازی متکلّم .
رک : الذریعه , ج۱۲ , ص۷۹ .
۱۸ . سؤال المأمون عن الرضا و شرح جوابه
شیخ ابوالقاسم کاشانی ( ۱۲۷۵ ۱۳۵۱ق ) .
رک
: الذریعه , ج۱۲ , ص۲۵۱ .
۱۹ . سفن النجاه ( ج۱۰ )
شیخ غلامحسین نجفی نجف آبادی ( ۱۳۰۰ ۱۳۴ق ) ( او برای هر یک از معصومین کتابی جداگانه با استفاده از بحار الانوار و دیگر مصادر نگاشته است ) .
رک : الذریعه , ج۱۲ , ص۱۹۲; نقباء البشر , ج۴ , ص۱۶۲۳ .
۲۰ . شرح حدیث عمران صابی
شیخ محمد جعفر بن محمد تقی برغانی قزوینی ( م۱۳۰۶ق ) .
رک : تراجم الرجال , ص۱۸۵ .
۲۱ . شرح خطبه توحیدیه امام رضا
ملاّ حسن بن علی گوهر قراچه داغی ( م بعد ۱۲۶۱ق ) ( این خطبه در عیون اخبار الرضا روایت شده است ) .
رک : الذریعه , ج۷ , ص۲۰۲و ج۱۳ , ص۲۲۱ .
۲۲ . شرح خطبه الرضا
شیخ علی اصغر بن سلیمان ختائی تبریزی ( م ح۱۳۴۳ق ) .
الذریعه , ج۱۳ , ص۲۲۱ و ج۱۶ , ص۲۲۳ .
۲۳ . شرح الزیاره الرضویه
میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی ( ۱۲۳۴ ۱۳۰۲ق ) .
رک : الذریعه , ج۱۳ , ص۳۰۷; قصص العلماء , ص۸۴ .
۲۴ . شرح رساله ( طب الرضا )
سید ضیاء الدین ابوالرضا فضل اللّه راوندی .
رک : الذریعه , ج۱۳ , ص۳۶۴ و ج۱۵ , ص۱۴۲ .
۲۵ . شرح طبّ الرضا
سید عبداللّه شبّر حسینی کاظمی ( ۱۱۸۸ ۱۲۴۲ق ) .
۲۶ . شرح طب الرضا
ملاّ محمد شریف خاتون آبادی .
۲۷ . شرح طب الرضا
ملاّ محمد بن یحیی .
۲۸ . شرح طب الرضا
ملا نوروز علی بسطامی ( م۱۳۰۹ق ) .
رک : الذریعه , ج۱۳ , ص۳۶۴ .
۲۹ . شرح عیون اخبار الرضا
شیخ محمد علی حزین لاهیجی ( م۱۱۸۱ق ) .
۳۰ . شرح عیون اخبار الرضا
ملا هادی بنابی .
۳۱ . شرح عیون اخبار الرضا
سیدنعمت الله موسوی جزایری ( م۱۱۱۲ق ) .
رک : الذریعه , ج۱۳ , ص۳۷۵ .
۳۲ . شرح عیون اخبار الرضا
شیخ محسن دمستانی بحرانی ( م۱۲۰۳ق ) .
۳۳ . شرح عیون اخبار الرضا
شیخ علی بن ابراهیم عصفوری بحرانی ( م۱۱۲۰ق ) .
رک : معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته , ج۸ , ص۴۹۹ .
۳۴ . شرح وصیه الامام الرضا
میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی ( ۱۲۳۴ ۱۳۰۲ق ) .
رک : قصص العلماء , ص۸۴ .
۳۵ . الصحیفه الرضویه
شیخ احمد بن صالح بحرانی ( م۱۳۰۵ق ) .
رک : معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته , ج۸ , ص۵۰۴ .
۳۶ . رساله فی عدم حجیه فقه الرضا
سید ابوالقاسم موسوی خوانساری ( ۱۳۱۳ ۱۳۸۰ق ) .
رک : الذریعه , ج ۱۰ , ص۲۱۹ .
۳۷ . فصل القضا فی الکشف عن حال فقه الرضا
سید ابو محمد حسن صدر کاظمی ( ۱۲۷۲ ۱۳۵۴ق ) ( نسخه خطی آن در کتابخانه روضاتی و کتابخانه نجومی موجود است . وی در این کتاب , حجیت فقه الرضا به عنوان احادیث امام رضا را انکار کرده و ثابت می کند که آن کتاب تکلیف شلمغانی است ) .
رک : الذریعه , ج۱۶ , ص۲۳۴; دلیل المخطوطات , ج۱ , ص۲۴۲ .
۳۸ . الفوائد الرضویه
( شرح حدیث رأس الجالوت )
قاضی سعید قمی محمد سعید بن محمد مفید شریف قمی , معروف به حکیم کوچک ( ۱۰۴۹ ۱۱۰۳ق ) ( نسخه خطی آن در کتابخانه آیت الله مرعشی , ضمن مجموعه ش۴۳۵۳ موجود است ) .
رک : فهرست کتابخانه , ج۱۱ , ص۳۵۱ .
( بر این کتاب , حضرت امام خمینی ( ۱۳۲۰ ۱۴۰۹ق ) حاشیه ای نگاشته و به چاپ رسیده است ) .
۳۹ . فیض الرضا = الافاضات الرضویه
ملاّ محسن ( نویسنده تفسیر مجمع المطالب ) ( از دانشمندان ق۱۳ه ) .
الذریعه , ج۲ , ص۲۵۵ .
۴۰ . القصائد فی مدح الرضا
به خط برخی از نوادگان سید نعمت الله جزایری .
رک : الذریعه , ج۱۷ , ص۸۷ .
۴۱ . رساله فی قوله ْ : ستدفن بضعه منّی بخراسان
شیخ حسن دمستانی بحرانی .
رک : معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته , ج۸ , ص۴۷۸ .
۴۲ . رساله فی قوله ْ : ستدفن بضعه منّی بخراسان
شیخ محسن بن محمد بن شیخ یوسف بحرانی .
رک : معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته , ج۸ , ص۴۷۸ .
۴۳ . کشف الظنون عن خیانه المأمون ( فی سمّه الامام الرضا )
علامه سید حسن صدر کاظمی ( ۱۲۷۲ ۱۳۵۴ق ) .
رک : الذریعه , ج۱۸ , ص۴۱ .
۴۴ . کشف الغمه فی احوال ثامن الائمه
ناظم : سید محمد موسوی جزایری , تاریخ نظم : ۱۲۹۳ ه ق .
رک : الذریعه , ج۱۸ , ص۴۹ .
۴۵ . کلمه الامام الرضا
شهید حاج
سید حسن حسینی شیرازی , ( ۱۳۵۴ ۱۴۰۰ق ) .
رک : العراق بین الماضی و الحاضر و المستقبل , ص۶۷۷ .
۴۶ . لجج الحقایق فی تواریخ الحجج علی الخلایق ( ج۱۰ )
حاج ملا احمد یزدی مشهدی ( م ح۱۳۱۰ق ) ( او برای هر یک از معصومین { کتابی جداگانه نگاشته است و جلد دهم آن به زندگانی امام رضا اختصاص دارد ) .
رک : الذریعه , ج۱۸ , ص۲۹۶; نقباء البشر , ج۱ , ص۹۶ .
۴۷ . مؤجج الاحزان فی وفاه غریب خراسان
عبدالرضا بن محمد أوالی بحرانی .
رک : الذریعه , ج۳ , ص۲۰۹و ج۲۳ , ص۲۴۷ .
۴۸ . مثیر الحزن الکامن فی مقتل الامام الثامن
شیخ حسین عصفوری درازی بحرانی , تاریخ تألیف : ۱۲۱۱ق ( نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش۹۹۰۷ موجود است ) .
رک : فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدس .
۴۹ . مجالس الرضا مع اهل الادیان
حسن بن محمد بن سهل نوفلی هاشمی .
رک : رجال نجاشی , ج۱ , ص۱۳۵ .
۵۰ . مجالس الرضا مع اهل الادیان
ابومحمد حسین بن محمد بن فضل نوفلی هاشمی .
رجال نجاشی , ج۱ , ص۱۶۹ .
۵۱ . المحجه المهدویه فی اثبات حجیه رساله الرضویه
سید مهدی بن علی بحرانی ( م ۱۳۴۳ق ) ( مؤلف درصدد اثبات حجیت کتاب فقه الرضا است ) .
رک : الذریعه , ج۲۰ , ص۱۴۷ .
۵۲ . مسند الامام علی بن موسی الرضا
[ ؟ ] ( نسخه خطی آن در کتابخانه مسجد جامع صنعا موجود است ) .
رک : مجله
المورد , ج۳ , ش۲ ( ۱۹۷۴م ) , ص۲۹۴; ( معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته , ج۸ ) .
۵۳ . الملحمه الغراء ( قصیده ای در ۱۸۰۰ بیت , در مدح امام رضا )
ناظم : شیخ عبدعلی بن عبدالصاحب ظالمی غزاری .
رک : الذریعه , ج۲۲ , ص۲۰۲ .
۵۴ . ذکر من روی عن ابی الحسن الرضا
شیخ صدوق : محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ( ح۳۰۶ ۳۸۱ق ) .
رک : رجال نجاشی , ج۲ , ص۳۱۴ .
۵۵ . مناظرات علی بن موسی الرضا
ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی بن عیسی جلودی ازدی بصری .
رک : رجال نجاشی , ج۲ , ص۵۹ .
۵۶ . مناقب الرضا
شیخ مفید نیشابوری عبدالرحمن بن احمد خزاعی ( جدّ ابوالفتوح رازی ) .
رک : معالم العلماء , ص۱۳۳ .
۵۷ . مناقب الرضا
حاکم نیشابوری ابو عبداللّه محمد بن عبداللّه ( م۴۰۵ق ) .
رک : الذریعه , ج۲۲ , ص۳۲۷ .
۵۸ . منهاج المعالی و الرضا ( شرح مسند الامام الرضا )
احمد بن احمد بن محمد سیاغی ( م ۱۳۴۱ق ) ( نسخه خطی آن در جامع الغربیه , به ش ۱۲۵ ( حدیث ) موجود است ) .
رک : معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته , ج۸ , ص۵۴۴ ( به نقل از : مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن , ص۷۶ ) .
۵۹ . النحله الرضویه للشیعه المرضیه ( در آداب زیارت امام رضا )
محمد مرتضی کشمیری .
رک : الذریعه ,
ج۲۴ , ص۸۴ .
۶۰ . وسیله الرضوان فی کرامات سلطان خراسان ( در کراماتی است که از قبر مطهر امام رضا دیده شده است ) .
سید شمس الدین محمد رضوی .
رک : الذریعه , ج۲۵ , ص۷۷ و۷۸ .
۶۱ . الوسیله لحط الاوزار الردیئه الوبیله ( در احوال و زندگانی امام علی بن موسی الرضا )
شیخ حسن بن علی بن عبداللّه درازی بحرانی .
رک : الذریعه , ج۲۵ , ص۸۳ .
۶۲ . وفاه الرضا
ابوصلت عبدالسلام بن صالح هروی .
رک : رجال نجاشی , ج۲ , ص۶۱ .
۶۳ . الهدیه الرضویه ( در آداب زیارت حضرت رضا )
ملا محمد رحیم بروجردی ( م۱۳۰۹ق ) .
رک : الذریعه , ج۲۵ , ص۱۷۶ و ۲۰۸ .
( نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش ۸۵۱۵ موجود است ) .
رک : فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدس .
ه ) کتابهای خطی فارسی
۱ . احوال ثامن الائمه
۲ . الاربعین حدیثا فی فضل زیاره الامام الرضا همراه با ترجمه و شرح فارسی .
رک : دلیل المخطوطات , ج۱ , ص۲۷۷ .
۳ . اصل الاسلام ( ترجمه حدیثی مفصل از امام رضا پیرامون امامت )
رک : الذریعه , ج۲۶ , ص۴۹ .
۴ . برکات المشهد المقدس ( ترجمه عیون اخبار الرضا )
رک : فهرست کتابخانه , ج۱۴ , ص۲۳۱و۲۳۲ .
۵ . تاجیج نیران الاحزان فی وفاه سلطان خراسان ( ترجمه مؤجج الاحزان فی وفاه غریب خراسان )
۶ . تحفه الرضا ( شرح حال و زندگانی امام رضا )
۷ .
التحفه الرضویه ( در باره آداب و ثواب زیارت امام رضا )
۸ . تحفه سلیمانیه عباسیه ( شرح رساله طبّ الرضا )
رک : فهرست کتابخانه مرعشی , ج۱۳ , ص۳۵۰و ۳۵۱ .
۹ . ترجمه بحار الانوار ( ویژه زندگانی امام رضا )
رک : الذریعه , ج۱۸ , ص۱۳ .
۱۰ . ترجمه رساله ذهبیه = طبّ الرضا
رک : الذریعه , ج۴ , ص۱۰۳ .
۱۱ . ترجمه طبّ الرضا
رک : الذریعه , ج۴ , ص۱۰۳ .
۱۲ . ترجمه طبّ الرضا
علامه ملاّ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی ( ۱۰۳۷ ۱۱۱۰ق ) .
رک : الذریعه , ج۴ , ص۱۰۳ .
۱۳ . ترجمه رساله ذهبیه = طب الرضا
نسخه خطی آن در کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی به ش۱۶۷۴ در ۳۱ ورقه ( مورّخ ۱۲۳۷ق ) موجود است .
رک : فهرست کتابخانه , ج۵ , ص۷۰و۷۱ .
۱۴ . ترجمه طب الرضا
عبدالواسع تونی ( نسخه خطی آن در کتابخانه آیت اللّه مرعشی به ش ۶۰۹۸ در ۲۲ ورقه ( مورّخ ۱۱۸۰ق ) موجود است ) .
رک : فهرست کتابخانه , ج۱۶ , ص۱۰۳و ۱۰۴ .
۱۵ . ترجمه العلوی للطب الرضوی= ترجمه طبّ الرضا
سید ضیاء الدین ابو الرضا فضل اللّه بن علی بن عبیداللّه حسنی راوندی .

رک : فهرست منتجب الدین , ص۱۴۴; الذریعه , ج۱۳ , ص۳۶۴ .
۱۶ . تحفه ملکی ( ترجمه کتاب عیون اخبار الرضا )
ابوجعفر شیخ صدوق : محمد بن علی بن بابویه قمی ( ح ۳۰۶ ۳۸۱ق ) , ترجمه
علی بن طیفور بسطامی ( ق ۱۱ه ) نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش ۹۷۶۹ و ۱۲۲۸۶ موجود است ) .
۱۷ . ترجمه عیون اخبار الرضا
شیخ صدوق ( ح ۳۰۶ ۳۸۱ق ) , ترجمه میرزا سید ذبیح اللّه بن میرزا هدایه اللّه موسوی اصفهانی .
رک : الذریعه , ج۴ , ص۱۲۰ .
۱۸ . ترجمه عیون اخبار الرضا
رک : کشف الحجب و الاستار , ص۱۱۸; الذریعه , ج۴ , ص۱۲۰ .
۱۹ . ترجمه عیون اخبار الرضا
شیخ صدوق ( ح۳۰۶ ۳۸۱ق ) , ترجمه سید علی بن محمد بن اسداللّه امامی .
رک : الذریعه , ج۴ , ص۱۲۱ .
۲۰ . ترجمه عیون اخبار الرضا
شیخ صدوق ( م ۳۸۱ق ) ترجمه سید احمد بن محمد حسینی اردکانی ( ۱۱۷۵ بعد ۱۲۴۲ق ) .
۲۱ . الحجج الرضویه ( در احوال امام علی بن موسی الرضا )
شیخ اسماعیل شریف شاهرودی ( نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش۲۰۰۱ در۲۵۷ ورقه موجود است ) .
رک : فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدس .
۲۲ . الرضا من آل محمد {
سید موسی سبط ( ۱۳۲۷ ۱۳۸۵ق ) .
رک : الذریعه , ج۱۷ , ص۲۷۵ .
۲۳ . الرضا
میرزا علی خاموش میبدی یزدی ( حدود ۱۲۷۸ ۱۳۷۹ق ) .
رک : نقباء البشر , ج۴ , ص۱۴۱۰ .
۲۴ . ریاض الرضا ( در احوال و کرامات امام رضا )
ملا محمد بن علی اکبر خوانساری ( م ۱۲۷۸ق ) , تاریخ تألیف : ۱۲۶۱ق ( نسخه خطی آن در کتابخانه آیت
اللّه مرعشی به ش ۶۷۹۰ در۱۲۲ ورقه موجود است ) .
رک : فهرست کتابخانه , ج۱۷ , ص ۳۲۷ ۳۲۹ .
۲۵ . شرح حدیث عمران صابی
سید بهاء الدین محمد طباطبایی نائینی ( نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش ۷۹۳۴ مورخ ۱۱۰۹ق موجود است ) .
رک : فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدس .
۲۶ . شرح رساله ذهبیه
[ ؟ ] نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش ۵۷۵ در ۹۴ ورقه موجود است ) .
رک : فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدس .
۲۷ . شرح رساله ذهبیه= طب الرضا
محمد بن حسن طوسی ( م ۱۲۵۷ق ) , تاریخ تألیف : ۱۲۳۷ق ( نسخه خطی آن در کتابخانه آیت اللّه مرعشی به ش۱۶۹۷ و ۲۲۳۱ در ۶۲ ورقه موجود است ) .
رک : فهرست کتابخانه , ج۶ , ص۲۱۹ .
۲۸ . شرح رساله طب الرضا
سید شبّر بن محمد موسوی فخاری ( ق۱۲ه ) ( نسخه خطی آن در کتابخانه آیت اللّه مرعشی , ضمن مجموعه ش۶۵۸۸ در ۳۷ ورقه موجود است ) .
رک : فهرست کتابخانه , ج۱۷ , ص۱۶۳ .
۲۹ . شرح رساله طبّ الرضا
سید ابوالحسن طباطبایی رضوی , تاریخ تألیف : ۱۲۸۴ق ( نسخه خطی آن در کتابخانه آیت الله مرعشی به ش ۳۰۵۱ در ۹۹ ورقه موجود است ) .
رک : فهرست کتابخانه , ج۸ , ص۲۷۰ و ۲۷۱ .
۳۰ . شرح عیون اخبار الرضا
سید علی اصغر تستری .
رک : الذریعه , ج۱۳
, ص۳۷۵ .
۳۱ . عافیه البریه فی شرح رساله الذهبیه
محمد هادی بن محمد صالح شیرازی ( ق۱۲ه ) ( نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش ۹۷۵۰ به تاریخ ۱۱۲۱ ق موجود است ) .
۳۲ . کنز الذهب = ترجمه طبّ
الرضا
مولی محمد بن یحیی لاهیجی .
رک : الذریعه , ج۱۸ , ص۱۵۴ .
۳۳ . مقام رضا
محمد معصوم بن رفیع الدین محمد خادم یزدی غروی ( نسخه خطی آن در کتابخانه دانشگاه تهران به ش ۳۹۶۸ در ۲۱۲ورقه موجود است ) .
رک : فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی , ص ۴۵۵۰ .
۳۴ . هدیه سلیمانی ( ترجمه فارسی رساله طبّ الرضا )
میرزا محمد مهدی بن عنایه اللّه قمی .
رک : الذریعه , ج۲۵ , ص۲۱۰ .
و ) کتابهای پیرامون تاریخ و جغرافیای مشهد و آستان قدس رضوی
۱ . آثار الرضویه ( صورت وقفنامه های آستان قدس رضوی )
اسماعیل مستوفی همدانی , تهران , دارالطباعه , ۱۳۱۷ق , خشتی , ۳۵۲ص ( سنگی ) .
۲ . آرامگاه حضرت رضا در مشهد
بتول رحیمی راستگو , تهران , دانشکده ادبیات و علوم انسانی , ۱۳۳۹ , ۳۸ص ( پلوکپی ) .
۳ . آستان قدس رضوی , دیروز و امروز
[ ؟ ] , تهران , ۱۳۵۶ , وزیری , ۲۲۸ص ( مصوّر ) .
۴ . انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی
روابط عمومی آستان قدس رضوی , مشهد , ۱۳۶۴ , رحلی , ۲۵۵ص ( مصوّر ) .
۵ . بارگاه رضا ( مجموعه مطالعاتی ابنیه آستان قدس ضوی )
بیژن سعادت , فلورانس ( ایتالیا ) , ۱۹۷۶م
, وزیری بزرگ , ۵۷ص ( مصوّر , با متن انگلیسی ) .
۶ . بدر فروزان ( تاریخ آستان قدس رضوی )
عباس فیض قمی ( م ۱۳۹۴ق ) , قم , چاپخانه قم , ۱۳۶۴ق .
رک : الذریعه , ج۲۶ , ص۹۰ .

۷ . بهشت شرق ( تاریخ مشهد )
سید حسین بن علی اکبر موسوی مغانی , مشهد , چاپخانه زوار , ۱۳۴۱ , رقعی , ۲۵۲ص .
۸ . تاریخ آستان قدس رضوی
شیخ عزیز اللّه عطاردی , تهران , انتشارات عطارد , ۱۳۷۳ , وزیری , ۲ج , ۷۵۰ص ( این کتاب جدیدترین اطلاعات و تصاویر زیبا و مطالب خواندنی را در برگرفته است ) .
۹ . تاریخ ابنیه آستان قدس رضوی
عبدالعلی میرزا اوکتائی .
رک : الذریعه , ج۲۶ , ص۱۲۳ .
۱۰ . تاریخ طوس یا المشهد الرضوی
سید محمد مهدی علوی سبزواری ( ۱۳۲۶ ۱۳۵۰ق ) , بغداد , مطبعه النجاح , ۱۳۴۶ق , رقعی , ۲۸ص ( این رساله در نشریه فرهنگ خراسان , ج۷ , ش۱ ( سال ۱۳۴۸ش ) ص ۸ ۱۹ ترجمه شده است ) .
۱۱ . تاریخچه خراسان ( در جغرافیای مشهد و تاریخ آستان قدس رضوی )
عبدالحسین بن ملاعلی جان سیفی ( نسخه خطی آن به ش ۶۲۵۵در۷۱ ورقه , در کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است ) .
رک : فهرست کتابخانه , ج۱۶ , ص۲۳۸ .
۱۲ . تاریخ مشهد
سید میرزا محمد تقی مدرس رضوی ( ۱۲۷۴ ۱۳۶۵ق ) .
رک : الذریعه , ج۲۶ , ص۱۴۰ .
۱۳ . تاریخ مشهد
محمد حسین خجسته
مبشری , مشهد , چاپخانه خراسان , ۱۳۵۳ , جیبی , ۴۴۸ص .
۱۴ . تاریخ و راهنمای مشهد
سیّد علی مؤید ثابتی خراسانی .
۱۵ . الحدیقه الرضویه = تاریخ مشهد
محمد حسن بن محمد تقی هروی خراسانی , مشهد , چاپخانه خراسان , ۲۶ ۱۳۲۷ , وزیری بزرگ , ۲ج , ۳۹۸ « ۱۴۰ص .
۱۶ . راهنما یا تاریخ و توصیف دربار ولایتمدار رضوی
علی مؤتمن , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی , ۱۳۴۸ , وزیری , ۴۸۶ص .
۱۷ . راهنمای مشهد
محمود ماهوان , چاپ دوم , مشهد , انتشارات ماهوان و یاس , ۱۳۷۳ , رقعی بزرگ , ۹۲ص .
۱۸ . راهنمای شهر مشهد
تألیف : انجمن جغرافیایی خراسان , به اشراف لطف اللّه مفخم پایان , مشهد , چاپخانه دانشگاه , ۱۳۴۶ , ۲۸ص ( مصوّر ) .
۱۹ . راهنمای مشهد
غلامرضا ریاضی ( م۱۳۹۹ق ) , مشهد , کتابفروشی زوار , ۱۳۳۴ , رقعی , ۲۸۰ص .
۲۰ . زیارت امام رضا و بررسی اجتماعی و اقتصادی آن ( پایان نامه فوق لیسانس , دانشگاه سوربن )
نسرین ( فاطمه ) حکمی .
۲۱ . ساختمان آستان قدس رضوی و مسجد گوهرشاد
شهلا فروتن , دانشگاه تهران , دانشکده ادبیات و علوم انسانی , ۶۷ص ( پلوکپی ) .
۲۲ . سیمای انقلاب در آستان قدس
[ ؟ ] , مشهد , ۱۳۶۲ , وزیری , ۱۶۱ص .
۲۳ . شمس الشموس= انیس النقوس ( تاریخ آستان قدس )
محمد احتشام کاویانی , مشهد , ۱۳۵۴ , وزیری , ۶۳۳ص ( مصوّر ) .
۲۴ . الفوادح الجلیه فی
هتک حرم الرضویه ( در باره به توپ بستن حرم امام رضا )
شیخ ابوالحسن مرندی ( م ۱۳۴۹ق ) , تهران , چاپخانه حاج عبدالرحیم , ۱۳۳۰ق , رقعی , ۴۹ص .
۲۵ . قبله دلها از نگاه دوربین ( تصاویری از بارگاه ملکوتی امام رضا )
سید ابوالفضل موسوی گرمارودی , اشعار : گروه شاعران , قم , دفتر نشر الهادی , ۱۳۷۰ , خشتی , ۵۲ص .
۲۶ . کارنامه دو ساله آستان قدس رضوی
اداره امور فرهنگی آستان قدس , مشهد , ۱۳۶۱ , وزیری , ۹۶ص ( مصوّر ) .
۲۷ . مشهد طوس ( یک فصل از تاریخ و جغرافیای تاریخی خراسان )
سید محمد کاظم امام , تهران , انتشارات کتابخانه ملی ملک , ۱۳۴۸ , وزیری , ۷۳۹ص .
۲۸ . مطلع الشمس تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس ( در تاریخ و جغرافیای مشروح بلاد و اماکن خراسان و تاریخ رجال آن )
محمد حسنخان اعتماد السلطنه ( م ۱۳۱۳ق ) با مقدمه و فهارس : تیمور
برهان لیمودهی , تهران , انتشارات فرهنگسرا , ۱۳۶۲ , رحلی , ۷۹۰ص ( سنگی ) .
۲۹ . موسوعه العتبات المقدسه ( ج۱۱ ) ( ویژه مشهد مقدس )
جعفر خلیلی , چاپ دوم , بیروت , انتشارات اعلمی , ۱۴۰۷ق۱۹۸۷/م , وزیری , ۳۱۲ص .
کتابخانه
پیشوای هشتم حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع)
. . . آفتاب امامت در هر یک از بروج دوازده گانه ی خویش جلوه یی دیگر دارد ، اما آفتاب از هر افق که سر بر زند آفتاب است ، نور و درخشش آن چشمها را خیره می سازد ، گرما و
تابش آن حیات بخش و زندگی ساز است ، از خار بوته های کویر تا درختان بلند بوستان ، همه بدان نیازمندند ، هیچ برگی بی پرورش سر انگشت شعاعش زندگی نمی تواند ، و هیچ شاخی بی بهره از تابش مهربانش باری نمی آورد . . . آری آفتاب است ، و جهان زنده ی ما بی آفتاب محکوم به فناست .
امامت پیشوایان معصوم ما ، در نظام جهان معنا و نیز برای ادامه حیات اسلام و مسلمین ، درست به آفتاب و نور و گرمای آن می ماند ، آن بزرگواران در شرایط ویژه ی هر زمان ، و در ابعاد مختلف ضرورتها و ایجابهای هر دوره ، به درخشش و تابش و رهنمائی و پرورش پیروان ادامه می دادند ، و هر یک در رهگذر ویژگیهای عصر خود بگونه یی تجلی داشتند ، و چنین بود که برخی در میدان رزم حماسه می آفریدند و پیام خون خویش به جهان می رساندند ، و برخی بر منبر درس به گسترش علوم و معارف همت می گماشتند ، و برخی با تحمل قید و زندان با طاغوت به مبارزه بر می خاستند ، و . . . و در هر حال آفتاب جامعه بودند ، و به بیدار سازی و پرورش مسلمانان واقعی اشتغال داشتند ، و اگر به رعایت ضرورتها در عمل آنان تفاوتهایی دیده می شود ، بی تردید بر آنانکه بهره یی از بصیرت دارند پوشیده نیست که در هدف یکسان بودند ، و هدف خدا بود ، و راه او ، و ترویج دین و کتاب او ،
و پرورش بندگان او . . .
باری ، امامان پاک ما-که درود خدا و فرشتگان بر ایشان-به جهت مقام عصمت و امامت که ویژه ی ایشان بود ، و به حکم علم و حکمتی که لازمه ی امامت و موهبتی الهی است ، و به تایید خاص خدای متعال ، بر ضرورتها و ویژگیهای عصر خویش از هر کس دیگر آگاهتر و به روش رهبری در هر برهه از همه داناتر بودند ، و این حقیقت بر آنانکه به اسلام واقعی و بی انحراف معتقدند ، و بر تعیین امام به فرمان خدا و به فرموده ی پیامبر (ص) در صحنه ی تاریخساز غدیر باور دارند ، چیزی روشن و غیر قابل انکار است ، و تاریخ زندگی امامان پاک ما پر از وقایعی است که از همین علم و بینش الهی آن بزرگواران حکایت می کند .
به جهت همین آگاهی ژرف امام از همه سوی جامعه وعصر خویش ، و نیز به جهت علم و اطلاع امام بر حقایق عالم هستی و آگاهی او از آنچه تا رستاخیز بوقوع می پیوندد بود که پیشوایان معصوم ما با ظرافت عمل ، دقیقترین روشها را در برخورد با مسائل عصر خویش و در پیشبرد هدفهای الهی بکار می بستند ، به عنوان مثال بسیار جالب است که امام بزرگوار علی بن موسی الرضا (ع) بعد از پدر گرامیش در حکومت هارون بی محابا به معرفی خود و تبلیغ امامت پرداخت چنانکه یاران ویژه اش بر او بیمناک بودند . و آن گرامی تصریح می فرمود که « اگر ابو جهل
توانست موئی از سر پیامبر کم کند هارون نیز می تواند به من زیانی برساند » یعنی امام کاملا آگاه بود که شهادتش با دستان پلید هارون بوقوع نخواهد پیوست و می دانست که هنوز سالها از عمر شریفش باقی است ، توجه به این آگاهی خود عامل بزرگی در شناخت روش و عمل آن بزرگواران است .
هشتمین پیشوا و امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ، در عصری می زیست که خلافت ننگین عباسیان در اوج خود بود ، زیرا سلسله ی بنی عباس پادشاهانی عظیمتر از هارون و مامون ندارد ، و از سوی دیگر سیاست بنی عباس در برابر ائمه (ع) و بویژه از زمان امام رضا علیه السلام به بعد ، سیاستی پر مکر و فریب و همراه با نفاق و تظاهر بود ، آنان با آنکه بخون خاندان امامت تشنه بودند برای ایمن ماندن از شورش علویان و جلب قلوب شیعیان و ایرانیان ، سعی داشتند وانمود کنند که روابطی بسیار صمیمی با خاندان امیر مؤمنان علی علیه السلام دارند و بدینوسیله مشروعیت خویش را تامین نمایند ، و اوج این سیاست خدعه آمیز را می توان در حکومت مامون دید . . .
امام رضا علیه السلام در برابر این شگرد فریبنده ی مامون ، با ظرافت عملی بی مانند روشی اتخاذ کرد که هم خواسته ی مامون تامین نشود ، و هم سراسر بلاد پهناور اسلام به حق نزدیک شوند و دریابند خلافت راستین اسلامی صرفا از طرف خدا و پیامبر (ص) بر عهده ی امامان است ، و کسی جز آنان
شایسته و سزاوار این مقام نیست .
اگر دقت کنیم-و چنانکه در زندگی سایر ائمه (ع) نیز گفتیم- خلیفگان اموی و عباسی معمولا ائمه (ع) را زیر نظر و مراقبت شدید داشتند ، و از تماس مردم با آنان جلوگیری می کردند ، و سعیشان بر گمنام داشتن و ناشناخته ماندن آن بزرگواران بود ، و لذا هر یک از ائمه (ع) همینکه تا حدودی در بلاد اسلامی نام آور می شد توسط خلفا مقتول و مسموم می گشت ، با آنکه از یکسو پذیرش ولایتعهدی به اجبار بود ، و از سوی دیگر پذیرش امام با شرایطی بود که در حکم نپذیرفتن می نمود ، در عین حال شهرت این مساله در سرزمینهای دور و نزدیک اسلام ، و اینکه مامون اعتراف کرده است که امام رضا (ع) پیشوای امت و سزاوار خلافت است ، و مامون از ایشان خواسته خلافت را بپذیرند و ایشان نپذیرفته و باصرار مامون ولایتعهدی را با شرایطی پذیرفته است ، همینها خود در ژرفای عمل به سود روش امام و شکستی برای سیاست خلیفگان بود . . . بسیار مناسب است این جریان با جریان شورای تحمیلی از سوی خلیفه ی دوم عمر ، و شرکت امیر مؤمنان علی علیه السلام در آن شوری مقایسه شود ، و اتفاقا امام رضا علیه السلام به شباهت این دو حادثه اشاره فرموده است .
عمر بهنگام مرگ دستور داد پس از او شورائی با شرکت عثمان و طلحه و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و زبیر و امیر
مؤمنان علی (ع) تشکیل شود ، و این شش تن از میان خود خلیفه یی برگزینند ، و هر یک مخالفت کرد او را به قتل برسانند ، برنامه طوری تنظیم شده بود که علی علیه السلام همچنان از خلافت محروم بماند و چون می دانستند خلافت حق اوست ، با برگزیدن دیگری علی علیه السلام مخالفت کند و کشته شود ، و قتل او قانونی هم باشد ! !
برخی از بستگان از امیر مؤمنان علی علیه السلام پرسیدند : با آنکه می دانی خلافت را به تو نمی دهند چرا در این شوری شرکت می کنی ؟
فرمود : عمر بعد از پیامبر ( با جعل حدیثی ) اعلام کرد پیامبر فرموده است : « نبوت و امامت هر دو در یک بیت و خانه جمع نمی شود » ( یعنی مرا به زعم خود با استناد به قول پیامبر از خلافت بدور نگهداشتند ، و سزاوار این کار نشمردند ! ) و اینک عمر خود پیشنهاد کرده است من در این شوری شرکت کنم و مرا شایسته ی خلافت معرفی کرده است ، من در شوری وارد می شوم تا اثبات کنم کار عمر با روایت او نمی سازد .
آری ، یکی از پیامدهای ولایتعهدی امام همین بود که جامعه ی وسیع اسلامی ریافت شایسته ترها کیستند و مامون با عمل خود بر چه حقیقتی اعتراف کرده است . و نیز در این رهگذر ، امام از مدینه تا مرو در شهرهای مختلفی از بلاد اسلام با مردم روبرو شد ، و مسلمین که در آن روزگاران با نبودن
وسائل ارتباط جمعی از بسیاری آگاهیها محروم بودند او را ملاقات کردند و حق را مشاهده نمودند ، و اثرات مثبت آن بسیار قابل ذکر و بحث است ، و نمونه ی آن را باید در نیشابور و هجوم مردم مشتاق دید ، و در نماز عید در مرو و . . . و در همین زمینه ، آشنایی بسیاری از متفکران و دانشمندان مختلف که در مرو با امام به مناظره و بحث نشستند و اثبات عظمت علمی امام ، و شکست مامون و خنثی شدن توطئه هایش برای تحقیر امام علیه السلام را باید از اثرات مثبت سیاست امام تلقی نمود که خود نیاز به بررسی مفصلی دارد .
بهر حال در زندگی هر یک از ائمه علیهم السلام باید ابعاد مختلف حقایق وجودی آن بزرگواران را در نظر داشت ، و همچنانکه تاریخ زندگی پیامبران را که اعمالشان در سرچشمه ی وحی ریشه داشت ، نمی توان با همان معیارها که سرگذشت پادشاهان و جباران و سیاستمداران را بررسی می کنند سنجید ، زندگی اوصیا و امامان نیز با معیار زندگی مردان عادی قابل تبیین نیست چرا که اوصیا و امامان نیز مانند پیامبران از عامل بزرگ ارتباط ویژه با خدای جهان برخوردار بودند .
هیئت تحریریه مؤسسه ی اصول دین قم

امام ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیهما السلام
روز یازدهم ماه ذیقعده سال ۱۴۸ هجری در مدینه در خانه ی امام موسی بن جعفر (ع) فرزندی چشم به جهان گشود ( ۱ ) که بعد از پدر تاریخساز صحنه ی ایمان و علم و امامت شد . او را « علی نامیدند و در زندگی
به « رضا » معروف گشت .
مادر گرامی او « نجمه » ( ۲ ) نام دارد ، و در خردمندی و ایمان و تقوی از برجسته ترین بانوان بود ( ۳ ) ، اصولا امامان پاک ما همگی از نسل برترین پدران بودند و در دامان پاک و پر فضیلت گرامی ترین مادران پرورش یافتند .
امام رضا علیه السلام در سال ۱۸۳ هجری ، پس از شهادت امام کاظم (ع) در زندان هارون ، در سن سی و پنج سالگی بر مسند الهی امامت تکیه زد و عهده دار پیشوایی امت شد . امامت آن گرامی همانند سایر ائمه ی معصومین علیهم السلام ، به تعیین و تصریح رسول خدا صلی الله علیه و آله ، و با معرفی پدرش امام کاظم (ع) بود ، امام کاظم علیه السلام پیش از دستگیری و زندان ، مشخص کرده بود که هشتمین امام راستین و حجت خدا در زمین پس از او کیست ، تا پیروان و حقجویان در ظلمت نمانند و به کجروی و گمراهی نیفتند .
« مخزومی » می گوید : امام موسی بن جعفر علیهما السلام ما را احضار فرمود و گفت :
-آیا می دانید چرا شما را طلبیدم ؟
-نه !
-خواستم تا گواه باشید که این پسرم-اشاره به امام رضا (ع) -وصی و جانشین من است . . . ( ۴ )
« یزید بن سلیط » می گوید : برای انجام عمره به مکه می رفتیم ، در راه با امام کاظم روبرو شدیم ، و به آن حضرت عرض
کردم : این محل را می شناسید ؟
فرمود : آری . تو نیز می شناسی ؟
عرض کردم : آری من و پدرم در همین جا شما و پدرتان امام صادق علیه السلام را ملاقات کردیم و سایر برادرانتان نیز همراه شما بودند ، پدرم به امام صادق عرض کرد : پدر و مادرم فدایتان ، شما همگی امامان پاک ما هستید و هیچ کس از مرگ دور نمی ماند ، به من چیزی بفرما تا برای دیگران باز گویم که گمراه نشوند .
امام صادق به او فرمود : ای ابو عماره ! اینان فرزندان منند و بزرگشان این است-و به سوی شما اشاره کرد-در او حکم و فهم و سخاوت است ، و به آنچه مردم نیازمندند علم و آگاهی دارد ، و نیز به همه ی امور دینی و دنیوی که مردم در آن اختلاف کنند داناست ، اخلاقی نیکو دارد و او دری از درهای خداست . . .
آنگاه به امام کاظم عرض کردم : پدر و مادرم فدایتان ، شما نیز مانند پدرتان مرا آگاه سازید ( و امام بعد از خود را معرفی کنید ) .
امام-پس از توضیحی در مورد امامت که امری الهی است و امام از طرف خدا و پیامبر (ص) تعیین می شودفرمود : « الامر الی ابنی علی سمی علی و علی » پس از من امر امامت به پسرم « علی » می رسد که همنام امام اول « علی بن ابیطالب » و امام چهارم « علی بن الحسین » است . . .
در آن هنگام خفقان
سنگینی بر جامعه ی اسلامی حکمفرما بود ، و بهمین جهت امام کاظم (ع) در پایان کلام خود به « یزید بن سلیط » فرمود : ای یزید ! آنچه گفتم نزد تو چون امانتی محفوظبماند و جز برای کسانی که صداقتشان را شناخته باشی باز گو مکن .
« یزید بن سلیط » می گوید پس از شهادت امام موسی بن جعفر (ع) خدمت امام رضا شرفیاب شدم ، پیش از آنکه چیزی بگویم فرمود : ای یزید ! می آیی به عمره برویم ؟
عرض کردم : پدر و مادرم فدایتان ، اختیار با شماست ، اما من خرج سفر ندارم .
فرمود : مخارج سفرت را من می پردازم .
با آن حضرت به سوی مکه رهسپار شدیم ، و به همانجا که امام صادق و امام کاظم را ملاقات کرده بودم رسیدیم . . . و داستان ملاقات با امام موسی بن جعفر و آنچه شنیده بودم برای آن حضرت شرح دادم . . . ( ۵ )
پاورقی
– به کافی ج ۱ ص ۴۸۶ و اعلام الوری ص ۳۰۲ و ارشاد مفید ص ۲۸۵ و قاموس الرجال ج ۱۱ ص ۳۱ ملحقات مراجعه شود .
۲- نام دیگر این بانو « تکتم » است .
۳- اعلام الوری ص ۳۰۲
۴- اعلام الوری ص ۳۰۴
۵- اعلام الوری ص ۳۰۵- کافی ج ۱ ص ۳۱۶
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *