از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار میلاد امام رضا (ع) – بلبلا مـژده مـی دن

بلبلا مـژده مـی دن
مـدینه گـشته گـلشن

امـام هـفتم مـن
چـشم و دل تـو روشن

ای مـحبتت آب و دونـه دلم
(روی گـنبدت آشـیونه دلم) (۲)

مـولا رضـا جـان (۴)
بعضی ها بـار می بندن

گـریه کـنون مـی خندن
مسـا فرای شهـر

مـدینه بـار مـی بـندن
یا امـام رضـا، حج فقرا تویی

(هم مدینه هم، اوج کربلا تویی)(۲)
مـولا رضـا جـان (۴)

دل بـهونه گـرفته
کـجا بـونه گـرفته

مـرغ دلم تو صحنت
آشیـونه گـرفته

یا امام رضا، درد ما رو می دونی
(یا امام رضا، ما رو بر نگردونی)(۲)

مـولا رضـا جـان (۴)
اشـکام مـثل ستـاره

رو صـورتم مـی باره
چون حـرمت همـیـشه

بـوی مـدینه داره
چون آقا خودت، غصه دار مادری

(مثل مادرت، بضعه پیمبری)(۲)
مـولا رضـا جـان (۴)

در شب عـید میـلاد
سـوالی یـادم افـتاد

که غـربت ایـن سوال
تـو دلهـا کرده بـیداد

یا امام رضا، ای که گنبدت طلاست
جان ما بگو، قبر مادرت کجاست)(۲)

مـولا رضـا جـان (۴)
دلـم مـثل کـبوتر

گـرفته از شـما پـر
می خوام زبون بگیرم

بگـم غـریب مـادر
جان مادرت از تو ایوون طلا

بال و پر بده، تا برم به کربلا)(۲)
مـولا رضـا جـان (۴)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *