از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار میلاد امام رضا (ع) – تـو مـثـل مـاه تـابون مى درخشى

تـو مـثـل مـاه تـابون مى درخشى
ز استـان خـراسـون مـى درخشى

تـو خـورشـیـدى و نـورت آفتابه
دل دشـمـن ز نـورت در عـذابـه

تـو مولایـى ، امـامى ، جان فدایت
گـشـوده بـال و پر، دل در هوایت

خراسـون بـوى عطر عـشق داره
امـام هـشتـم اونـجـا شهـریاره

در جـنـت در آن جـا بـاز بـاشه
خـدا آن جـا غـزل پـرداز بـاشه

هـنر آن جا، ادب آن جا، گل آن جا
شراب و عشق و شمع و بلبل آن جا

خـدا جـارى زچـشـم آسـمـونه
زمـیـن بـا اهـل عـالـم مهربونه

امـام هـشـتـمـیـن جـونم فدایت
گـشـوده بـال و پـر دل در هوایت

حـرم زیـبـاتـریـن جـاى جهانه
بـراى هـر کـبـوتـر آشـیـانـه

پـنـاه بـى پـنـاهـان اون امـامه
کـه مـهرش بى حد و لطفش تمامه

شـب آن جـا مـأمن راز و نیـازه
دل پـاکـان ز عـالـم بـى نـیازه

گـل و سرو و سمن مى روید آن جا
زمـان، تن در سحر مى شوید آن جا

امـام اون جـا بـهـار چـارفصله
که دسـتونش به دست عشـق وصله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *