از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار میلاد امام رضا (ع) – دسـت هـر بـنده بـه دامـن مـولا بـرسـد

دسـت هـر بـنده بـه دامـن مـولا بـرسـد
درد بـی درمانش امـروز بـه مـداوا بـرسد

امـروز از پـرده دل ایـن هـمه فـریاد می کنم
تـا مـگر رضـا بـه فـریاد دل مـا بـرسد

امروز دلـم تنگـه بـرات
یـا امـام رضـا فـدات

می خوام بـمیرم من بـرات
یـا امـام رضـا فـدات

قربون اون صحن و سرات
یـا امـام رضـا فـدات

طـبیب مرا کـرده جـواب
یـا امـام رضـا فـدات

شـفا دادن داره ثـواب
یـا امـام رضـا فـدات

تو خودت خوب می دونی تو دل ما چی می گذره
گـدا رو بـبین آقـا منـتظره یـک نـظره

حـرم قـشنگ تـو هـیچی دیگه کـم نـداره
مـریضت وقـتی بیاد تُو حـرمت غـم نـداره

بـه درد مـا بـده دوا
یـا امـام رضـا فـدات

مـریضا رو بـده شـفا
یـا امـام رضـا فـدات

جـاجتمون بکـن روا
یـا امـام رضـا فـدات

طـبیب مـرا کرده جـواب
یـا امـام رضـا فـدات

شـفا دادن داره ثـواب
یـا امـام رضـا فـدات

چـی مـی شه ای آقـا جون درد مـنو دوا کـنی
گـره کـور مـرا تـو زنـدگی، تـو واکنی

آقـا مـن جـز در خـونت جـای دیـگه نـمی رم
آن قـدر مـی گم رضـا رضـا تـا بـمـیرم

جـانم فـدای مـادرت
یـا امـام رضـا فـدات

آن مـادر غـم پـرورت
یـا امـام رضـا فـدات

مـا مـرانی از درت
یـا امـام رضـا فـدات

طـبیب مـرا کرده جـواب
یـا امـام رضـا فـدات

شـفا دادن داره ثـواب
یـا امـام رضـا فـدات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *