از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار میلاد امام رضا (ع) – شـاه شـوم، مـاه شـوم، زر شوم

شـاه شـوم، مـاه شـوم، زر شوم
در حـرمـت بـاز کـبوتر شـوم

اى مـلک الـحاج! کـجا مىروى؟
پشـت بـه این قبله چرا مىروى؟

سـعى در ایـن مروه صفا مىدهد
خـاک بـهشت اسـت، شفا مىدهد

سـنگ تو بر سینه زد ایران زمین
سـرمه خـاک تو کشد هند و چین

سـنگ بـه پاى تـو وفـا مىکند
راز دل شـیـعـه ادا مـىکـنـد

تـا اثـر پاى تـو جـا مانده است
ایـن دهـن بـوسه وامـانده است

سـنگ سـیاهى که در این جاستى
سـر سـویـداى نـظـرهاستى

عـهد بـجز بـا لب پیمانه نیست
جز تو ولى نیست، ولىعهد چیست؟

مـشرق دل عـرصه شبدیز نیست
هر که على نیست، ولى نیز نیست

دام بچیـنـیـد ز دارالـسـلام
صـید حـرام است به بیت الحرام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *