امامت و رهبری، حاکمان زمان

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش ابوالخصیب

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش ابوالخصیب

در سال ۱۸۳ هجرى ، وهیب بن عبدالله نسائى ، معروف به ابوالخصیب در منطقه نساء از نواحى خراسان قیام کرد و دامنه شورش وى که تا سال ۱۸۵ هجرى ادامه یافت. شهرهاى ابیورد، توس و نیشابور را فرا گرفت و همه این شهرها به تصرّف شورشیان درآمد. مرو نیز محاصره شد، امّا على بن عیسى بن ماهان در مرو به مقابله با آنان پرداخت. خاندان ابوالخصیب را به اسارت گرفت و به سال ۱۸۶ وى را در مرو کشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *