امامت و رهبری، حاکمان زمان

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش بابک خرّمدین

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش بابک خرّمدین

به سال ۲۰۰ هجرى ، در ادامه شورش خرّمدینان، بابک در آذربایجان و ارمینیه به پا خاست و مردم را به شورش بر ضدّ عبّاسیان فرا خواند. پیش از او، جاودان بن سهل، با تبلیغ آیین مزدک و اعتقاد به تناسخ، بر عباسیان شوریده بود و اینک، بابک با جانشینى او و با شعار خونخواهى ابومسلم خراسانى قیام کرد. شورش بابک ، که تا نواحى همدان و اصفهان نیز گسترش یافت، بیست سال به درازا کشید و سرانجام در سال ۲۲۳، افشین ، وى را گرفت و به بغداد برد و به دستور معتصم عبّاسى در سامرّا به قتل رسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *