امامت و رهبری، حاکمان زمان

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش هاشم بن اشتاختج

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش هاشم بن اشتاختج

در سال ۱۵۲ هجرى ، گروهى از مردم افریقا و سپاهیان خراسانى ، به فرماندهى هاشم بن اشتاخنج ، در افریقا خروج کردند و محمد بن اشعث ، فرماندار منصوب از جانب منصور را بیرون راندند و فردى به نام عیسى بن موسى خراسانى را بر خویش گماردند. سپاه منصور با او نبرد کردند و هاشم را نزد منصور بردند و به دستور وى ، او را کشتند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *