امامت و رهبری، حاکمان زمان

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش یوسف برم

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش یوسف برم

در سال ۱۶۰ هجرى ، یوسف بن ابراهیم ، معروف به یوسف برم ، در بخارا پرچم مخالفت با مهدى عبّاسى را برافراشت و مردمانى را گرد خود فراهم آورد. برخى وى را از خوارج حرودیه دانسته اند که شهرهاى بوشنج و مرورود را تصرّف کرد و آن گاه بر طالقان و جرجان چیره شد. مهدى عبّاسى ، یزید بن مزید را براى جنگ با او به خراسان فرستاد و او یوسف را به اسارت نزد مهدى آورد. مهدى ، هرثمه بن اعین را فرمان داد تا یوسف و جمعى از یارانش را بکشد و سرهاى آنان را بر فراز دجله بیاویزد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *