امامت و رهبری، حاکمان زمان

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – حنبش عطّاف بن سلیمان

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) –حنبش عطّاف بن سلیمان

در سال ۱۷۷ هجرى ، یکى از مردان دلیر و گستاخ موصل، به نام عطّاف بن سلیمان ، چهارهزار نفر از موصلیان را گرد خود آورد و تا آنجا پیش رفت که از ایشان باج و خراج ستاند. وقتى حاکم موصل، که محمد بن عبّاس هاشمى ، یا عبدالملک بن صالح بود، از رویارویى با عطّاف بهره اى تبرد، هارون الرشید شخصاً رو به موصل آورد و با ویران ساختن دیوار شهر، شورش را سرکوب کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *