احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا – تواضع و بردباری و توکل در امور

۵۹- محمد بن عبدالله گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود:
هیچ مردی عابد نخواهد شد مگر اینکه حلیم و بردبار باشد، در بنیاسرائیل هرگاه مردی میخواست در زمره عباد قرار گیرد قبل از آن مدت ده سال سکوت میکرد.
۶۰- حسن بن جهم گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: تواضع این است که به مردم حق دهی همان طور که انتظار داری مردم به تو حق دهند.
۶۱- در حدیث دیگری آمده است که راوی گفت: عرض کردم: تعریف تواضع چیست؟ و به چه کسی متواضع میگویند؟
فرمود: تواضع درجاتی دارد، یکی از آنها این است که مرد قدر خود را بشناسد و دلش آرام گیرد و با مردم آن طور عمل کند که انتظار دارد مردم با او معامله
[صفحه ۴۴۸]
کنند، اگر از کسی بدی دید با نیکی او را جبران کند، خشم خود را فرو برد و از مردم درگذرد، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
۶۲- حسن بن جهم گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم و گفتم: قربانت گردم توکل را برایم تعریف کنید.
فرمود: در برابر خداوند از کسی نترسی، گوید: گفتم: معنی تواضع چیست؟
فرمود: حق مردم را بده همان طور که انتظار داری مردم حق تو را بدهند.
گوید: عرض کردم: میخواهم بدانم موقعیت من در نزد شما چگونه است؟
فرمود: بنگر موقعیت من در نزد شما چگونه است.
۶۳- حسن بن بنت الیاس گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت میکند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
از مشاجره با مردم پرهیز کنید، زیرا از وی نادانی و جهل ظاهر میشود و عزت و غیرت را دفن میکند.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *