احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا در مورد دعبل بن علی خزاعی شاعر

۱۰- ابوعمرو کشی گوید: دعبل بن علی خدمت حضرت رضا علیه السلام رسید در هنگامی که آن جناب در خراسان بود، پس از اینکه در مجلس حضرت وارد شد عرض کرد: من قصیدهای دربارهی شما سرودهام و با خود عهد کردهام که او را نخست در محضر شما بخوانم.
امام رضا علیه السلام فرمود: قصیده خود را بخوانید. وی ابتداء این دو بیت را قرائت کرد:
الم ترانی من ثلاثین حجه
اروح و اغدوا دائم الحسرات
اری فیئهم فی غیرهم متقسما
و ایدیهم من فیئهم قصرات
[صفحه ۷۸۵]
راوی گوید: پس از اینکه دعبل شعر خود را خواند حضرت رضا علیه السلام از مجلس برخاست و به اندرون رفت، و یک کیسه خز که در آن ششصد دینار بود به یکی از کنیزکان خود داد و فرمود: این کیسه را به دعبل بدهید، و بگوئید این خرج سفر شما است و ما را معذور بدارید.
وقتی که کنیز کیسه را به دعبل داد گفت: به خداوند سوگند من این قصیده را به خاطر پول نگفتهام، و برای پول گرفتن هم به اینجا نیامدهام، و لیکن از حضرت رضا بخواهید یکی از جامههای خود را به من بدهد.
کنیز برگشت و گفت: مولایم میفرمایند این پیراهن مرا بگیر و دینارها را هم بردار که روزی به دردت خواهد خورد.
مولف گوید:
داستان دعبل مفصل است و ما تفصیل آن را در اول کتاب ضمن حالات حضرت رضا علیه السلام ذکر کردیم، به آنجا مراجعه شود.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *