احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا در مورد هشام بن سالم

۴۰ – عبدالملک بن هشام حناط گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم
[صفحه ۸۰۰]
قربانت گردم هشام بن سالم پندارش این بود که خداوند متعال دارای صورت است و آدم را به صورت خود آفریده است، و هشام بن حکم و یونس نیز عقیده دارند که پروردگار شیء است نه مانند اشیاء دیگر.
آنها میگویند: اگر میگوئیم خداوند جسم است مقصود این است که مانند این جسمها نیست که ما مشاهده میکنیم، و اگر میگوئیم شیء است نه مانند اشیاء که ما مشاهده میکنیم، خداوند موجودی است ثابت که نیستی و عدم در آن راه ندارد، و از حد ابطال و تشبیه بیرون است.
حضرت رضا علیه السلام فرمود: خداوند متعال از تشبیه به مخلوقات منزه است، و برای او شبیه و نظیری نیست، و هرگز به صفات مخلوقات متصف نمیگردد. شما به این سخنان معتقد نگردید.
راوی گوید: اگر با سخنان هشام در توحید کسی موافقت کند و اعتقاد او را داشته باشد میتوان به او زکاه داد یا خیر؟.
فرمود: نمیتوان داد.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *