احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا در مورد یونس بن عبدالرحمان

۴۱ – محمد بن یونس گوید: حضرت رضا علیه السلام سه بار برای یونس بن عبدالرحمان بهشت را ضمانت کردند.
۴۲ – فضل بن شاذان گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود: یونس بن عبدالرحمان در زمان خود مانند سلمان در زمان خود بود.
یونس پنجاه و یک حج به جای آورد که آخرین آنها از برای حضرت رضا علیه السلام بود.
[صفحه ۸۰۱]
۴۳ – جعفر بن عیسی گوید: در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم که یونس ابن عبدالرحمان هم در آنجا بود در این هنگام گروهی از اهل بصره بر آن جناب وارد شدند.
امام (ع) به یونس اشاره کردند که در اطاقی بنشینید، وی در اطاقی که پردهای بر آن آویخته بود نشست و فرمود: تا اذان ندادهام نباید از جایت حرکت کنی.
امام علیه السلام اجازه فرمودند بصریان وارد شوند، آنها پس از ورود، راجع به یونس بسیار بدگوئی کردند، و امام رضا نیز سرش را پائین انداخته و چیزی نمیگفت.
آنها پس از آنکه نسبت به یونس مقداری گفتگو کردند، از امام علیه السلام وداع کرده و از منزل بیرون شدند، بار دیگر امام اجازه فرمود: از اطاق بیرون شود، یونس در حالی که گریه میکرد از اطاق بیرون گردید.
یونس گفت: قربانت گردم، من یکی از حامیان امامت اهلبیت علیهم السلام هستم، و اینک اصحاب من دربارهام چنین سخن میگویند.
امام رضا علیه السلام فرمود: ای یونس از این سخنان نگران نباش، اکنون که امامت از شما رضایت دارد هر چه میخواهند بگویند، و از مقام و موقعیت شما چیزی کاسته نخواهد شد.
ای یونس با مردم طبق فهم و دانش آنها سخن بگو، و از آنچه درک نمیکنند دست بکش.
ای یونس اگر در دست راست تو یک مروارید باشد و مردم بگویند یک بعره
[صفحه ۸۰۲]
در دست گرفتهای، و اگر یک بعره در دست چپ داشته باشی مردم بگویند یک دره است، آیا از این سخنان چیزی به تو سود میرساند، گفت سودی ندارد.
فرمود: اینک ای یونس اگر تو مطیع امامت باشی و راه حق را ترک نکنی، و امام خود را از خویشتن راضی نمائی مردم نخواهند توانست به تو آسیب برسانند.
۴۴ – ابوجعفر بصری گوید: با یونس بن عبدالرحمان نزد حضرت رضا (ع) رفتیم، یونس از اصحاب خودش که برای او همیشه ایجاد ناراحتی میکردند شکایت کرد.
امام رضا (ع) فرمود: آنها جاهل هستند تو باید با آنان مدارا کنی و از گفتههای آنها ناراحت نگردی.
۴۵ – هشام مشرقی گوید: نزد رضا علیه السلام رفتم، و گفتم: اهل بصره از کلام خداوند پرسیدند و گفتند:
یونس میگوید: کلام خداوند مخلوق نیست، مگر نمیدانید هنگامی که از حضرت باقر (ع) پرسیده شد که قرآن خالق است و یا مخلوق.
فرمود: نه خالق است و نه مخلوق، بلکه او کلام خالق است در این هنگام یونس قوی شد و نیز میگویند: یونس بن عبدالرحمان میگوید: سنت این است که دو رکعت نماز بعد از عشاء را باید نشسته خواند امام فرمود: یونس راست میگوید.
۴۶ – محمد بن عیسی قمی گوید: به طرف حضرت رضا علیه السلام رفتم، در این هنگام یونس بن عبدالرحمان با من روبرو شد، گفت: کجا میخواهی بروی؟ گفتم: در نظر دارم نزد ابوالحسن بروم، گفت: از وی سوال کنید بهشت خلق شده
[صفحه ۸۰۳]
و اکنون موجود است، یا خیر، من عقیده دارم بهشت هنوز خلق نشده است.
راوی گوید: من خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و عقیده یونس را برایش شرح دادم، و گفتم: وی عقیده دارد بهشت هنوز خلق نشده است.
امام علیه السلام فرمود: وی دروغ گفته و راه خطا رفته است، اگر بهشت خلق نشده پس بهشت آدم (ع) در کجا است؟
۴۷ – عبدالعزیز بن مهتدی گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم: راه من دور است و من قدرت ندارم، خدمت شما برسم، اینک بفرمائید من میتوانم مسائل دین خود را از یونس بن عبدالرحمان بگیرم، امام رضا سلام الله علیه فرمود مانعی ندارد.
۴۸ – یاسر خادم گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: شب یونس بن عبدالرحمان یکی از موالیان علی بن یقطین را در خواب دید، که در پیشانیش یک نوری میدرخشید، من از این خواب دریافتم که دین وی درست و اصول اعتقادی او صحیح است.
۴۹ – یونس بن بهمن گوید: یونس بن عبدالرحمان گفت: برای امام رضا (ع) بنویس آیا در وجود آدم از ذات پروردگار چیزی بود؟
راوی گوید: من این موضوع را برای آن جناب نوشتم، در پاسخ من نوشت این سوال را کسی میکند که در طریق و روش پیغمبر و اولاد او نباشد.
گوید: من این جریان را به یونس بن عبدالرحمان گفتم، گفت اصحاب این سخن را از تو قبول نخواهند کرد و از تو برائت خواهند جست، گفت: به یونس گفتم: از من و یا از شما.
[صفحه ۸۰۴]
مولف گوید:
در مورد یونس بن عبدالرحمان که یکی از ارکان اربعه و اصحاب اجماع و ثقات محدثین شیعه است، چند روایت نیز در قدحش وارد شده است، و از آن جا که این روایات مورد قبول اهل حدیث و فقها نیست ما آن چند روایت را در این جا ذکر نکردیم.
همان طور که در روایت رسیده حضرت رضا علیه السلام فرمود چون یونس مورد حسد قرار گرفت، از این رو گروهی با وی به دشمنی برخاستند، و این روایات که در جرح او وارد شده باید از طرف این اشخاص جعل شده باشد، و الله اعلم.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *