احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا – سخاوت و جوانمردی

۱۱- یاسر خادم از حضرت ابوالحسن علیه السلام روایت کرده که فرمود:
[صفحه ۴۸۰]
سخی و جوانمرد از غذای مردم میخورد تا مردم نیز از غذاهای او بخورند.
۱۲- و نیز یاسر گوید:
حضرت رضا علیه السلام فرمود:
سخی از غذای مردم میخورد تا مردم هم در سر سفره او حاضر شوند و از غذاهای او بخورند، و لیکن بخیل برای اینکه مردم از طعام او نخورند از خوردن طعام دیگران خودداری میکند.
۱۳- حسن بن علی وشاء از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود:
مردم سخی به خداوند و بهشت و مردم نزدیک بوده و از جهنم دور است، و بخیل از بهشت و مردم دور و به جهنم نزدیک است.
راوی گوید: از آن حضرت شنیدم میفرمود:
سخاوت درختی است در بهشت که شاخههای او در دنیا است، و هر کس به شاخههای آن دست بزند داخل بهشت میگردد.
۱۴- حماد بن عیسی از حضرت رضا از پدرش علیهماالسلام روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود:
مردی از من تقاضای حاجت میکند و من به جهت اینکه وی بینیاز شود حاجت او را زودتر روا میکنم.
۱۵- علی بن عقبه از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمود:
ای اسماعیل آیا کسی نزد شما هست که عبائی نداشته باشد، و یکی از برادرانش یک عبای زیادی داشته باشد و آن عبا را به او بدهد.
[صفحه ۴۸۱]
گوید: عرض کردم خیر.
فرمود: اگر یک پیراهن زیاد داشته باشد پیراهن خود را برای کسی که پیراهن ندارد بفرستد.
گفتم: هم چه کسی سراغ ندارم.
در این هنگام حضرت باقر فرمود: پس اینان برادر هم نیستند.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *