احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا – سکوت و حفظ اسرار

۲۴- ابونصر بزنطی گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود از علامات فقه حلم و بردباری و علم و دانش و سکوت و دم فرو بستن و حفظ اسرار است.
سکوت یکی از درهای حکمت بوده و ایجاد محبت میکند و به همه نیکیها رهنما است.
۲۵- وشاء گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود: هر گاه مردی از بنیاسرائیل میخواست به عبادت پردازد مدت ده سال سکوت میکرد و سپس به پرستش خداوند میپرداخت.
۲۶- عباس غلام حضرت رضا علیه السلام گفت: از آن جناب شنیدم میفرمود:
کسی که کارهای نیک انجام دهد و کارهای خود را از انظار مردم مخفی بدارد پروردگار هفتاد برابر به او حسنه میدهد، و هر کس مرتکب گناه گردد و گناه خود را بازگو کند خداوند او را از درگاه خود میراند، و هر کس گناه خود را از
[صفحه ۴۳۸]
مردم مخفی کرد پروردگار او را مورد رحمت خود قرار میدهد.
۲۷- عبدالله بن جعفر حمیری گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: از نشانههای فقه و بصیرت حلم و بردباری و سکوت است.
سکوت یکی از درهای حکمت است، و ایجاد محبت کرده و راهنمائی به سوی خیرات میباشد.
سپس فرمود: حضرت باقر علیه السلام میفرمود: به خداوند سوگند شما به مقصود و آرزوی خود نخواهید رسید تا آنگاه که آزمایش شوید و هر ده نفر یکی از آزمایش بیرون نخواهد شد، سپس این آیه شریفه را قرائت کردند.
«ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین».
۲۸- اسماعیل بن هام گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: بندهای که خداوند را در نهان بخواند و عرض حاجت کند مانند این است که هفتاد مرتبه در آشکارا دعا کند.
۲۹- احمد طائی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که علی علیه السلام فرمود: از گنجهای نیکوکاری پنهان انجام دادن عمل، و شکیبائی در گرفتاریها و مصیبتها و آشکار نکردن مشکلات و ناراحتیها است.
۳۰- طبرسی به اسناد خود از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که آن جناب به یکی از اهالی فرمود:
از خداوند بترسید و سکوت را پیشه کنید، و صابر و شکیبا و حلیم و بردبار باشید، هیچ مردی عابد نخواهد شد تا وقتی که حلیم باشد، و کسی به عقل و خرد نخواهد
[صفحه ۴۳۹]
رسید مگر اینکه حلیم گردد.
۳۱- شیخ مفید به اسناد خود از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: سکوت و خاموشی و حفظ اسرار بسیار زیبا است و اشخاص پرحرف همواره در لغزش هستند.
۳۲- علی بن شعبه حرانی روایت کرده که حضرت رضا علیه السلام فرمود: اشخاص پرحرف همواره نیازمند هستند که باز پرحرفی کنند و از سخن، سخن دیگری برمیخیزد.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *