احادیث تفسیری

دیدگاه امام رضا (ع) – راز جاودانگی قرآن

راز جاودانگی حیات قرآن در این نکته نهفته است که قرآن تجلی مبداء فاعلی خود یعنی ذات حی خداوندی است ، از جهت مبداء
قابلی نیز با فطرت انسانی موافق ، هدایت گر و پاک کننده ی آن است ؛ به گونه ای که همواره فطرت سالم ، بدون هیچ تغییر و
دگرگونی ، طالب و مشتاق قرآن است . پدیده آورنده ی فطرت می فرماید : فاءقم وجهلک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس
علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم . ( ۱۴ ) همچنین فرستادن پیامبر برای همه ی انسان ها، در تمامی عصرها، ضرورتی ناگریز
است ؛ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( ۱۵ ) و رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجۀ بعد الرسل و کان الله عزیزا
حکیما ( ۱۶ ) و انما اءنت منذر و لکل قوم هاد ( ۱۷ ) و و لو اءنا اءهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا اءرسلت الینا رسولا فنتبع
ایاتک من قبل اءن نذل و نخزی ( ۱۸ ) و لم یکن الذین کفروا من اءهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تاءتیهم البینۀ رسول من
الله یتلوا صحفا مطهره فیها کتب قیمۀ . ( ۱۹ ) نیز آیات دیگری که نشانه ی ضرورت نبوت و دوام آن است . زیرا نبوت سنت تغییر
ناپذیر الاهی است و هر گونه استکبار و مسخره کردن و کشتن و شکنجه دادن پیامبران سبب نمی شود که خداوند فیضش را نگه
دارد و پیامبری نفرستد و مردم را بدون حجت به حال خود رها کند؛ اءفنضرب عنکم الذکر صفحا اءن کنتم قوما مسرفین و کم
اءرسلنا من نبی فی الاءولین و ما یاءتیهم من نبی الا کانوا به یستهزءون . ( ۲۰ ) از این رو، با وجود آن که مردم ، غالب پیامبران را
استهزا و شکنجه می کردند و آنان را می کشتند، باز هم از فرستادن پیامبر بعدی خودداری نمی کرد .
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *