احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا – فضیلت سجود

۳۱- حسن بن علی وشاء گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود هرگاه بنده در سجده به خواب رود خداوند متعال میفرماید: بنده خود را در حالی که به اطاعت من مشغول بود قبض روحش کردم.
۳۲- حسن بن علی بن فضال گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود:
[صفحه ۵۷۹]
سجده بعد از نماز فریضه سپاسگزاری خداوند است که بندهاش را موفق به عبادت کرد، و سه مرتبه باید گفت: «شکرا لله شکرا لله» راوی گوید گفتم معنی شکرا لله چیست؟
فرمود: یعنی شکر میکنم خداوندی را که مرا توفیق عبادت و بندگی داد و من توانستم فرائض او را به جای آورم.
شکر موجب زیاد شدن ثواب است، و اگر ثواب عبادت با نوافل کامل نشود با سجده شکر کامل میگردد.
۳۳- سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: باد شدیدی وزیدن گرفت و من در سجده بودم، هر کسی دنبال جائی بود که خود را از باد در امان نگهدارد، و لیکن من همچنان در حال سجده بودم تا باد فرونشست.
۳۴- سلیمان بن حفص مروزی گوید: حضرت رضا علیه السلام برای من نوشت در سجده شکر صد بار بگو «شکرا شکرا» و اگر خواستی بگو: «عفوا عفوا».
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *