احادیث و سخنان

عیون اخبار الرضا – باب ۶۸ ذکر زیارت علی بن موسی الرضا

اشاره
(۲) استادم محمّد بن حسن- رحمه اللَّه- در کتاب جامع خود آورده است که هر گاه بخواهی مزار ابو الحسن علیّ بن موسی علیهما السّلام را در طوس زیارت کنی، پس در وقت بیرون شدن غسل کن و در حین غسل این دعا که ترجمهاش چنین است بخوان: «خداوندا مرا از گناه و زشتیهای اخلاق و عمل پاک گردان، و
عیون أخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ،ج۲،ص:۶۶۱
افکار و اندیشههایم را نیز پاکیزه گردان، و بمن شرح صدر عطا فرما، و مدح و ثنای خویش را بر زبانم جاری ساز، زیرا هیچ قدرتی برای احدی نیست مگر بتو و از سوی تو، خداوندا این شستن را برای من پاکی از گناهان و شفای از امراضم قرار ده».
چون بیرون آئی پس از «بسم اللَّه» بگو: «بسم اللَّه و باللَّه- تا آخر» ترجمه:
«بنام خدا و بحکم خدا و بسوی خدا قصد میکنم، و بزیارت فرزند رسول خدا میروم، و خدا خود مرا کفایت میکند، و بدو توکّل نمودهام، پروردگارا رویم بسوی تو است، قصدم بجانب تو است، و در این زیارت قرب تو را میطلبم».
و چون از منزل بیرون آمده بر در خانه بایست و این دعا را بخوان: (یعنی) «پروردگارا! بسوی تو رو کردهام، و اهل و مال و فرزندان و آنچه بمن دادهای را بتو سپردهام و همه اعتماد و اطمینانم بتو است، بیبهرهام مگردان ای آنکه بیبهره نگردد هر کس بدو رو کند و او را بخواهد، و ضایع نگرداند هر کس را که در کنف عنایت گیرد، بر محمّد و آل او درود فرست، و مرا از جمیع آفات محفوظ بدار، چرا که هر کس در ظلّ نگهبانی تو واقع گردد و تو نگهبانش باشی هیچ گونه آسیبی نبیند». و چون با تن سالم به طوس رسیدی (و دیدهات بر آن روضه افتاد اظهار ادب کرده) غسل کن و این دعا را بخوان که ترجمه قسمت
عیون أخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ،ج۲،ص:۶۶۲
آخر دعا چنین است: (۱) «البتّه من میدانم که قوت و قوام و استواری و صحّت دینم، تسلیم امر تو بودن، و متابعت سنّت پیغمبرت را کردن است، و گواهی دادن بر مخلوقاتت جملگی، پس ای خدای عزیز آن را برای من شفا و نور قرار ده، زیرا تو بر هر چیزی توانائی».
و پاکیزهترین لباس خود را بر تن کن و با پای برهنه در حالهای از سکینه و وقار گام بردار، و زبان به تکبیر و تهلیل و تمجید حقّ بگشا، و قدمها را نزدیک بردار، و چون داخل حرم شدی بگو: «بسم اللَّه و باللَّه و علی ملّه رسول اللَّه- تا- و اشهد أنّ علیّا ولیّ اللَّه». و تا کنار مزار پیش رو و روبروی او پشت به قبله بایست و بگو:
«أشهد أن لا اله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا- تا- و اهوال یوم القیامه».
عیون أخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ،ج۲،ص:۶۶۳
مترجم گوید: «متن زیارت عربی در بالا ذکر شده و نیازی هم بترجمه ندارد.
عیون أخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ،ج۲،ص:۶۶۴
(۱) آنگاه نزد سر مبارک بر زمین نشسته میگوئی: «السّلام علیک یا ولیّ اللَّه- تا- لعن اللَّه امه أسّست اساس الظّلم و الجور و البدعه علیکم اهل البیت».
آنگاه قدری فراز آمده و میگویی: «اللهمّ الیک صمدت من ارضی- تا- عند اللَّه وجیه».
عیون أخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ،ج۲،ص:۶۶۵
(۱) آنگاه دست راست را بلند و دست چپ را باز بر قبر نهاده میگویی: «اللّهمّ إنّی اتقرب إلیک بحبّهم- الی- یا رحمان».
سپس به پایین پا رفته و میگوئی: «صلّی اللَّه علیک- تا- و الألسن».
پس هر دو دست را بلند کرده و بر قاتلان امیر مؤمنان و قاتلان حضرت مجتبی و سیّد الشّهداء لعن میکنی، و همین طور بر تمامی دشمنان اهل بیت رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله.
آنگاه بجانب سر مبارک بازمیگردی و دو رکعت نماز در پشت سر آن حضرت علیه السّلام میگزاری، و در رکعت اول حمد و سوره یاسین، و در رکعت دوم «حمد» و سوره «الرّحمن» را و اگر از بر نداشتی سوره «توحید» را بجای آنها
عیون أخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ،ج۲،ص:۶۶۶
قراءت کرده (۱) و در دعا و تضرّع اصرار میورزی، و برای خود و پدر و مادر و جمیع برادران خویش و مؤمنین، مردان و زنان دعا میکنی، و در بالای سر (در صورت امکان و عدم مزاحمت دیگران) آنچه خواهی درنگ مینمائی و نماز زیارت را نزد قبر بجای میآوری.
برگرفته از کتاب عیون اخبار الرضا نوشته: شیخ صدوق ترجمه: حمیدرضا مستفید، علیاکبر غفاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *