اصحاب و شاگردان

یاران امام رضا (ع) – معاویه بن حُکَیم

یاران امام رضا (ع) – معاویه بن حُکَیم

جدّش معاویه بن عمار دهنى است که از وجوه اصحاب حضرت صادق(ع) بوده است و این معاویه نیز از ثقات و اجلاء اصحاب حضرت رضا(ع) است که کتبى تألیف نموده که از آن جمله است: « کتاب الطلاق، کتاب الحیض، کتاب الفرائض ». کشى وى را با چند تن دیگر نام مى برد و مى نویسد: اینان با این که تماماً فطحى مذهب بوده اند ولى از اجلاء علما و فقها و عدول رواتند و اتفاقاً همه از اهل کوفه اند. ممقانى پس از نقل عبارت کشى مى نویسد: نامبردگان تماماً امامى مذعب بوده اند و ممدوح به علم و فقه، و اطلاق فطحى بر اینان به اعتبار گرایش نامبردگان در آغاز به مذهب مزبور بوده ولى چون عبدالله افطح پس از حضرت صادق هفتاد روز بیش زنده نماند، اصحابش به حضرت موسى بن جعفر گراییده و از مذهب فطحیه عدول نمودند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *